svasdssvasds

EPCO เปลี่ยนชื่อเป็น"อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป (EP)"ย้ายเทรดหมวดพลังงาน

22 เม.ย. 2563 เวลา 4:35 น. 1.6k

EPCO อนุมัติจ่ายเงินปันผลงวดปี 62 ที่ 0.20 บาทต่อหุ้น  พร้อมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น"อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป" ใช้ชื่อย่อ EP เตรียมย้ายเทรดหมวดพลังงาน 

 

นายยุทธ ชินสุภัคกุล ประธานกรรมการ บริษัท โรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลงวดปี 2562  ให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 184.31 ล้านบาท โดยบริษัทฯ  กำหนดรายชื่อผู้ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563 และจ่ายเป็นเงินสดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

รวมทั้งให้เปลี่ยนชื่อใหม่จาก บริษัทโรงพิมพ์ตะวันออก จำกัด (มหาชน) หรือ EPCO เป็น บริษัท อีสเทอร์น พาวเวอร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยใช้ชื่อย่อ EP เนื่องจากปัจจุบันมีรายได้และกำไรของธุรกิจโรงไฟฟ้ามากกว่าธุรกิจสิ่งพิมพ์ มาตั้งแต่งวดไตรมาส2/2560  และบริษัทฯอยู่ระหว่างดำเนินการย้ายหมวดการซื้อขายหุ้น จากหมวดสื่อสิ่งพิมพ์ เป็นหมวดพลังงาน 

ขณะเดียวกันบริษัทฯได้  ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิตกว่า 300 เมกะวัตต์ของบริษัทย่อยโดยได้ทำประมาณการการลงทุนไว้  เพราะมีสถาบันทั้งใน และต่างประเทศแสดงความสนใจร่วมทุนจำนวนมาก

"สำหรับการดำเนินธุรกิจปี2563 บริษัทฯ มั่นใจว่ายังคงรักษาการเติบโตได้ แม้จะต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจที่จะชะลอตัวจากผลกระทบของโรคไวรัสโควิด-19 ระบาดหนัก เนื่องจากบริษัทฯจะรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าโครงการต่าง ๆ ที่ได้จำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD)ในช่วงปีที่ผ่านมา และจะสามารถรับรู้ได้เต็มปี ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ก็กำลังเติบโต โดยเฉพาะจากผลิตภัณฑ์ E-Commerce  ซึ่งจะช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรชดเชยรายได้สิ่งพิมพ์ที่ลดลง