TCAPขายทิ้งหุ้น"อายิโนะโมะโต๊ะ" 6% มูลค่ากว่า 7พันล้าน

07 ก.พ. 2563 เวลา 3:59 น. 3.3k

TCAP ขายหุ้น"อายิโนะโมะโต๊ะ" ที่ถือทั้งหมด 6% มูลค่า 7,167 ล้านบาท ให้กับบริษัท AJINOMOTO (AJICO) ที่ประเทศญี่ปุ่น  

นายสมเจตน์ หมู่ศริเลิศ  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) หรือ TCAP เปิดเผยว่าด้วยบริษัท ทุนธนขาต จํากัด (มหาชน) ได้พบรายงานบทวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์บางแห่งกล่าวถึงการที่บริษัทฯ เข้าตกลงทําสัญญาซื้อขายหุ้น บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จํากัด  ( AJT) นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่าการขายหุ้น AJT มีขนาดรายการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ไม่ถึงขนาดที่ต้องเปิดเผย
รายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่เพื่อให้นักลงทุนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งว่า บริษัทฯ ได้ลงนามข้อตกลงการซื้อขายหุ้น AJT เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยเป็นการขายหุ้น AJT ที่บริษัทฯ ถือผ่านบริษัท ธนชาต เอสพีวี 2จํากัด (“SPV2”) ในจํานวนที่ถืออยู่ทั้หมด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 6 ของจํานวนหุ้น AJT ให้กับ  AJINOMOTO Co., INC (“AJICO”) ที่ประเทศญี่ปุ่น  โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้นเป็นเงินประมาณ 7,167 ล้านบาท และคาดว่าจะทําการชําระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ภายในเดือนกุมภาพันธ์2563

ราคาหุ้น TCAP วันนี้ ( 7 ก.พ. ) เมื่อเวลา 10.51 น. อยู่ที่ 55.25 บาท ปรับเพิ่ม 1.00 บาท หรือ +1.84 % มูลค่าการซื้อขาย  320.43 ล้านบาท

แท็กที่เกี่ยวข้อง