ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

04 ก.ย. 2562 เวลา 3:47 น. 586

สัมภาษณ์

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จํากัด (มหาชน) (บมจ.) หรือ CPW ก่อตั้งมาเมื่อปี 2543 ประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์มีผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นทั้งเรื่องสินค้าที่มีนวัตกรรม ความทันสมัย และมีบริษัทย่อยคือ บริษัทโคแอน จำกัด ( KOAN ) ซึ่งบริษัทถือหุ้น 99.99%

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริษัท บมจ.คอปเปอร์ ไวร์ด หรือ CPW เปิดเผยถึงความพร้อมในการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) โดยได้ยื่นขออนุญาตสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ...) เพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 160 ล้านหุ้นมูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้นคิดเป็นสัดส่วน 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญภายหลังการเสนอขาย

บริษัทได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (ไฟลิ่ง) ต่อสำนักงาน ... เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีบริษัทหลักทรัพย์ (บล.) เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขอจากสำนักงาน ... คาดจะจดทะเบียนและเข้าซื้อขายใน SET ไม่เกินภายในปีนี้

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

ปรเมศร์  เหรียญเจริญสุข

ทั้งนี้เงินที่ระดมทุนได้ บริษัทจะนำไปใช้เพื่อลงทุน ขยายสาขา ปรับปรุงร้านค้าปลีก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และชำระเงินกู้ยืม โดยแผนปี 2563 จะขยายเพิ่ม 6 สาขาเน้นร้าน .life ใช้เงินลงทุนสาขาละ 5-10 ล้านบาท

ขณะที่หนี้สินของบริษัท  สิ้นปี 2561 บริษัทมีหนี้รวม 524 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 191.03 ล้านบาทหรือเพิ่ม 57.31% จำนวนนี้เป็นเจ้าหนี้การค้า 450 ล้านบาท YoYเพิ่มขึ้น 187 ล้านบาท หรือเพิ่ม 71% เนื่อง จากบริษัทมีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น ขณะที่สินทรัพย์รวม สิ้นปี 2561 จำนวน 882 ล้านบาท YoY เพิ่ม 236 ล้านบาทหรือเพิ่ม 37%

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

นายปรเมศร์ กล่าวต่อว่า นโยบายบริษัทมุ่งเน้นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รับโอกาสในยุคเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิต ทำให้สินค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น โดยคาดปีนี้บริษัทจะมีรายได้ไม่น้อยกว่า 3,700  ล้านบาท หรือเติบโต 15% จากสิ้นปี 2561 ที่มีรายได้ 3,228 ล้านบาท หลังตัวเลข 6 เดือนแรกปีนี้ออกมาน่าพอใจ และในครึ่งปีหลังเป็นช่วงไฮซีซันจึงไม่น่าห่วง แม้จะมีเหตุการณ์สงครามการค้า แต่ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อบริษัท

CPW ซึ่งดำเนินธุรกิจการขายปลีกสินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ปัจจุบันมีร้านค้าภายใต้การบริหารรวม 39 สาขา ได้แก่ ร้าน .life มี 20 สาขา, ร้านค้าปลีก Apple Brand Shop จำหน่ายสินค้าแบรนด์ Apple ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired ร้าน iBeat by copperwired และ ร้าน Ai_ มี 14 สาขา และศูนย์บริการซ่อม เปลี่ยนอะไหล่สินค้าแบรนด์ Apple ในชื่อ iServe 5 ศูนย์ รวมทั้งมีช่องทาง E-Commerce ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทเอง คือ www.dotlife.store และ www.mustlovemac.store

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

 

 

 

 

ส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายค้าส่งเชิงพาณิชย์สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ดำเนินการโดย KOAN ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ มีสินค้ากว่า 2,000 รายการ ส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศและเน้นขายให้แก่กลุ่มลูกค้าที่นำไปจำหน่ายสินค้าให้แก่ลูกค้ารายย่อยหรือ B2C เช่น CPW, ห้างสรรพสินค้าชั้นนำ ร้านค้าปลอดภาษี คิง เพาเวอร์ Apple Store เป็นต้น

ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

รายได้ของบริษัทในปี 2561 มาจาก 4 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตส์สัดส่วน 43.37% กลุ่มโทรศัพท์มือถือ 26.84% กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเลต 25.97% และกลุ่มบริการซ่อมแซม 2.73% ผลประกอบการปี 2559-2561 บริษัทมีกำไรสุทธิจำนวน 16.22 ล้านบาท 63.35 ล้านบาท และ 83.18 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ 0.63% , 2.27% และ 2.55% ตามลำดับ                 

การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรสุทธิ เกิดขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นจากสัดส่วนการขายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์เพิ่มขึ้นและ การขยายธุรกิจค้าส่งของ KOAN

 

หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,501 วันที่ 5-7 กันยายน 2562

                  ผู้นำดิจิทัลไลฟ์สไตล์   CPW ระดมทุน รับโอกาสโต

แท็กที่เกี่ยวข้อง