“คอปเปอร์ ไวร์ด” เสนอขายไอพีโอ 160 ล้านหุ้น เทรดใน SET ภายในปีนี้ 

02 ก.ย. 2562 เวลา 10:44 น. 2.3k

“คอปเปอร์ ไวร์ด” ประกาศความพร้อมระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ (SET) เพื่อต่อยอดขยายอาณาจักร ชูร้าน .life เป็น No.1 สินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีความหลากหลายรายใหญ่ของประเทศ   ยื่นไฟลิ่งเสนอขาย IPO 160 ล้านหุ้น  คาดเข้าเทรดภายในปีนี้ มั่นใจรายได้ปี 62 โตต่อเนื่องไม่น้อยก่า 15%

ปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข

นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) หรือ CPW กลุ่มธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์จากแบรนด์ชั้นนำ ทันสมัย ตอบสนองลูกค้าสำหรับชีวิตยุคใหม่ เปิดเผยถึงความพร้อมในการนำบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เพื่อขยายการเติบโต และตอกย้ำการเป็นผู้นำในธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่มีสินค้าครบวงจรใหญ่ที่สุดรายหนึ่งในประเทศไทย

 " CPWคาดจะเข้าเทรดใน SET ภายในปีนี้ โดยเงินที่ระดมทุนได้บริษัทจะนำไปขยายสาขาเพิ่มอีก 6 แห่งในปี 2563  มุ่งเน้น.life และใช้ปรับปรุงร้านค้าปลีก รวมถึงการชำระคืนลูกหนี้การค้า ซึ่งปี 2561 บริษัทมีหนี้สินรวม 524 ล้านบาท จำนวนนี้เป็นลูกหนี้การค้า 450 ล้านบาท  โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุนอยู่ที่ 1.47 เท่า  "

ทั้งนี้สัดส่วนรายได้จะมาจาก 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ กลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ 43.37% กลุ่มโทรศัพท์มือถือ 26.84% กลุ่มคอมพิวเตอร์และแท็บเล็ต 25.97% และกลุ่มบริการซ่อมแซมและรับประกัน 2.73% ของรายได้รวม 

นายปรเมศร์ กล่าวถึงแผนเติบโตของรายได้ในปี 2562 คาดจะโตใกล้เคียงปี 2561 คือไม่น้อยกว่า 15% หลังผลประกอบการในครึ่งปีแรกเป็นที่น่าพอใจ  และในครึ่งปีหลังยิ่งไม่น่าห่วงเนื่องจากเป็นฤดูกาลจับจ่ายอยู่แล้ว และแม้จะมีปัจจัยเรื่องสงครามการค้าแต่ไม่ส่งผลกระทบต่อบริษัท ขณะที่ผลต่อตลาดหุ้นคาดว่าเป็นระยะสั้นเท่านั้น

ทั้งนี้นโยบายบริษัทยังมุ่งเน้นการตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป รับโอกาสในยุคเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) ที่เริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำรงชีวิต ทำให้สินค้ากลุ่มดังกล่าวได้รับการตอบรับ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น รวมถึง ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี และการเข้าสู่ยุค 5G นอกจากเครื่องมือสื่อสารแล้ว แก็ดเจ็ตต่างๆ ก็เป็นอีกหนึ่งความนิยมที่ลูกค้ามองหา และให้ความสำคัญมากขึ้น ทำให้สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์มีการเติบโตอย่างโดดเด่น   

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจค้าปลีกและค้าส่งสินค้าประเภทดิจิทัลไลฟ์สไตล์ โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และอุปกรณ์เสริม ครอบคลุมแบรนด์ชั้นนำกว่า 200 แบรนด์ และมีสินค้าหลากหลายกว่า 2,000 รายการ รวมถึงให้คำปรึกษาการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ มีความโดดเด่นในเรื่องสินค้าที่มีนวัตกรรม ความทันสมัย และสามารถใช้ได้ในชีวิตประจำวันทั่วไป เช่น อุปกรณ์เกี่ยวกับเสียง อุปกรณ์เพื่อสุขภาพ และการออกกำลังกาย เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านและสำนักงาน  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 CPW มีร้านค้าและศูนย์บริการภายใต้การบริหารจัดการ 39 สาขา ได้แก่ ร้าน .life 20 สาขา  ร้าน Apple Brand Shop ได้แก่ ร้าน iStudio by copperwired และร้าน Ai_ รวม 14 สาขา และศูนย์บริการซ่อมบำรุงผลิตภัณฑ์ Apple ในชื่อ iServe 5 ศูนย์ นอกจากนี้ ยังมีช่องทาง E-Commerce ผ่านเว็ปไซต์ของบริษัทเอง คือ www.dotlife.store และ  www.istudio.store

นอกจากนี้ยังมีบริษัทย่อย 1 แห่ง คือ บริษัท โคแอน จำกัด (KOAN) ซึ่งถือหุ้นสัดส่วน 99.99% โดย KOAN จะดำเนินธุรกิจค้าส่งเชิงพาณิชย์สินค้ากลุ่มดิจิทัลไลฟ์สไตล์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการขายสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ และเน้นการขายให้แก่ลูกค้าปลีกที่นำไปจำหน่ายต่อให้แก่ลูกค้ารายย่อย เช่น CPW ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ พาวเวอร์บาย ร้านค้าปลอดภาษี คิง พาวเวอร์ เป็นต้น   

 “CPW ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (Filing) ของบริษัทฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.)  เรียบร้อยแล้ว โดยมี บริษัทหลักทรัพย์  เคที ซีมิโก้ จำกัด (KTZ) เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาแบบคำขอจากสำนักงาน ก.ล.ต. "
               

วิรัช มรกตกาล

นายวิรัช มรกตกาล รองกรรมการผู้จัดการ สายวาณิชธนกิจ บริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้ จำกัด และผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย เปิดเผยว่า CPW ได้ยื่นขออนุญาตเพื่อเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 160 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 26.67% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้น IPO ในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) เงินที่ได้จากการระดมทุน นำไปใช้ลงทุน และ/หรือ ขยายธุรกิจร้านค้าปลีก และปรับปรุงสาขาร้านค้าปลีก ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและใช้สำหรับการดำเนินการทั่วไป และชำระเงินกู้ยืม

ผลประกอบการ 3 ปีย้อนหลังที่ผ่านมา กลุ่มบริษัทคอปเปอร์ไวร์ดมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในปี 2559 – 2561 มีรายได้รวมจำนวน 2,549.94 ล้านบาท 2,789.05 ล้านบาท 3,227.62 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 9.38% และ 15.72% ตามลำดับ ขณะที่กำไรสุทธิในงวดปี 2559 – 2561 อยู่ที่ 15.99 ล้านบาท 63.35 ล้านบาท และ 82.42 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตราการเติบโต ในปี 2560 และปี 2561 อยู่ที่ 296.19% และ 30.10% ตามลำดับขณะที่อัตรากำไรสุทธิอยู่ที่ 0.63% 2.27% และ 2.55% ตามลำดับ มีสาเหตุหลักมาจากสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นของการขายกลุ่มสินค้าดิจิทัลไลฟ์สไตล์ และการขยายธุรกิจค้าส่งของบริษัทย่อยซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูง 

แท็กที่เกี่ยวข้อง