svasdssvasds

IFEC แนะศึกษาข้อมูลรอบคอบก่อนซื้อ-ขายหุ้น

30 มิ.ย. 2562 เวลา 13:01 น. 923

ประธาน IFEC "ทวิช เตชะนาวากุล" เตือนนักลงทุน -ผู้ถือหุ้น ศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหุ้น เหตุติด SP มานาน ราคาหุ้นผันผวน ไม่สะท้อนปัจจัยพื้นฐาน  หวั่นกระทบผู้ถือหุ้นในวงกว้าง

นายทวิช เตชะนาวากุล ประธานกรรมการบริษัทและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ IFEC เปิดเผยว่าจากการที่ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะเปิดให้16 หลักทรัพย์ที่ถูก SP มานานเกินกว่า 3 เดือน  ซื้อขายชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ( วันที่ 1-31 ก.ค.62) หลัง IFEC ติดเครื่องหมาย SP มาตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 โดยราคาครั้งสุดท้ายก่อนถูก SP อยู่ที่ 3.10 บาท  


"หุ้น IFEC ไม่ได้มีการซื้อขายมาเป็นเวลานาน   ราคาหุ้นที่เปิดซื้อขายอาจผันผวนและไม่สอดคล้องกับปัจจัยพื้นฐานได้  แนะนำให้ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนควรศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนการตัดสินซื้อขาย และด้วยสถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทยังไม่มีความพร้อม เนื่องจากอยู่ในช่วงพยายามแก้ไขปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะด้านงบการเงิน สะสางหนี้ คดีความต่างๆ หากมีการเปิดให้ซื้อขายชั่วคราวอาจมีผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของกลุ่มผู้ถือหุ้นในวงกว้าง "

ก่อนหน้านี้บริษัทได้ยื่นหนังสือขอยกเว้นการซื้อขายชั่วคราวหุ้น IFEC ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อขอพิจารณาให้ระงับการเปิดซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวแล้ว เนื่องจากเห็นว่าปัจจุบันบริษัทยังไม่มีความพร้อม  โดยอยู่ในช่วงแก้ไขปัญหาฟื้นฟูกิจการ

 

IFEC แนะศึกษาข้อมูลรอบคอบก่อนซื้อ-ขายหุ้น

ที่มา : บล.ทิสโก้

 

IFEC แนะศึกษาข้อมูลรอบคอบก่อนซื้อ-ขายหุ้น