svasdssvasds

ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ

17 มิ.ย. 2562 เวลา 9:09 น. 1.1k

“ธอส.-ออมสิน” ร่วมมือกรมธนารักษ์ หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ โครงการบ้านคนไทยประชารัฐบนที่ราชพัสดุ ภายใต้กรอบวงเงิน 4 พันล้านบาท

               นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยภายหลังร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงสินเชื่อโครงการ "บ้านคนไทยประชารัฐ"กับกรมธนารักษ์ และธนาคาร ออมสินว่า ธอส.พร้อมให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ ทั้งสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำร่วมกับธนาคารออมสิน ด้วยกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท ให้กับผู้เช่าที่ราชพัสดุ โดยแบ่งเป็น 1.สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย(Pre Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 – 3 เท่ากับ 3.00% ต่อปี ส่วนปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้เท่ากับ MLR – ไม่เกิน 1% ต่อปี ปัจจุบัน MLR ธอส. 6.25% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 5 ปี ให้กู้สำหรับผู้ประกอบการ ที่มีวัตถุประสงค์กู้เพื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยตามเงื่อนไขของโครงการบ้านคนไทยประชารัฐ

ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ
               2.สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย (Post Finance) อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน ปีที่ 1 - 4 เท่ากับ 2.75 % ต่อปี และปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา กรณีลูกค้ารายย่อย MRR - 0.75% ต่อปี และกรณีลูกค้าสวัสดิการหักเงินเดือน MRR – 1% ต่อปี  ปัจจุบันMRR ธอส. 6.75% ต่อปี ให้กู้เพื่อที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ ระดับราคา 350,000-700,000 บาท/หน่วย ผ่อนชำระสูงสุด 30 ปี พร้อมผ่อนปรนเกณฑ์อัตราส่วนการชำระหนี้ต่อรายได้ต่อเดือน (Debt Service Ratio : DSR) ซึ่งจะช่วยให้ผู้รายได้น้อยมีโอกาสได้รับวงเงินกู้ในระดับที่เหมาะสมยิ่งขึ้น
               "ผู้ที่มีคุณสมบัติได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ สามารถมาติดต่อยื่นคำขอกู้และทำนิติกรรมกับธนาคารได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2566" นายฉัตรชัยกล่าว
ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ

ด้านนายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการ ธนาคาร ออมสินกล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อทั้งสินเชื่อพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย และสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย โดยรูปแบบที่อยู่อาศัยโครงการอบ่งเป็น 3 รูปแบบคือ บ้านแฝด บ้านแถว และอาคารชุดพักอาศัย กำหนดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 28 ตารางเมตร ราคาหน่วยละประมาณ 350,000-700,000 บาท

               ทั้งนี้ธนาคารอยู่ระหว่างพิจารณาสินเชื่อโครงการฯให้ผู้ประกอบการ 3 ราย ใน 5 พื้นที่จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ เชียงใหม่ เชียงราย และขอนแก่น ซึ่งก่อสร้างในรูปแบบอาคารพักอาศัย (ห้องชุด) และบ้านแฝดชั้นเดียว รวมมูลค่าโครงการ 1,564 ล้านบาท คาดว่าจะก่อสร้าง 2,302 ยูนิต โดยมีผู้สนใจ 4,953 ราย ได้จองสิทธิกับผู้ประกอบการรวม 2,210 ราย แบ่งเป็นกลุ่มสวัสดิการแห่งรัฐ 512 ราย กลุ่มผู้มีรายได้ไม่เกิน 35,000 บาทต่อคนต่อเดือน  1,674 ราย และกลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 5 ราย

ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ

               ขณะที่สินเชื่อเพื่อพัฒนาโครงการ ธนาคารออมสินปล่อยกู้ในอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% เป็นเวลา 3 ปี ปีที่ 4 เป็นต้นไป เท่ากับ MLR -1 ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 5 ปี  ปัจจุบัน MLR ออมสิน  6.50% ส่วนสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ซื้อรายย่อย กำหนดอัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-4 คงที่ 2.75% ต่อปี ปีที่ 5 เป็นต้นไป กรณีรายย่อยคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-0.75 ต่อปี  MRR  ออมสิน 7.00% ต่อปี ส่วนกรณีสวัสดิการหักเงินเดือนคิดอัตราดอกเบี้ย MRR-1% ต่อปี ระยะเวลาการกู้ไม่เกิน 30 ปี
 

ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ

นายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดีกรมธนารักษ์กล่าวว่า ปัจจุบันกรมธนารักษ์ได้ดำเนินการเปิดประมูลหาผู้ลงทุนก่อสร้างและบริหารโครงการและได้ผู้ได้รับสิทธิการพัฒนาที่ราชพัสดุ พร้อมทั้งจัดทำสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุเรียบร้อยแล้ว 5 พื้นที่ และเปิดจองโครงการแล้ว 4 พื้นที่คือ ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์  เชียงใหม่ และเชียงราย โดยมีผู้จองสิทธิ 2,249 ราย คิดเป็น 98% ของจำนวนยูนิตทั้งหมด 2,302 ยูนิต ซึ่งถือว่าได้รับความสนใจสูงมาก เนื่องจากเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยราคาบ้านจะอยู่ที่หลังละ 350,000-700,000 บาท

               ทั้งนี้ปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างแล้ว 1 แห่ง บนที่ราชพัสดุแปลงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในปีงบประมาณ 2562 ได้ดำเนินการเปิดประมูลเพื่อหาผู้ลงทุนในพื้นที่นครพนม โดยกำหนดยื่นซองประมูลในวันที่ 25 มิ.ย.นี้

ธอส.จับมือออมสิน หนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ บ้านคนไทยประชารัฐ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด