svasdssvasds

อินเด็กซ์ เตรียมขายไอพีโอ ไตรมาส 3 ปีนี้

16 มิ.ย. 2562 เวลา 4:01 น. 557

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ พร้อมเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 3 ระดมทุนใช้ขยายสาขา-คืนหนี้

นายพิเชษฐ สิทธิอำนวย กรรมการผู้อำนวยการ บล.บัวหลวง ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ (ILM) ผู้ประกอบธุรกิจร้านค้าปลีกของตกแต่งบ้าน เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้อนุมัติแบบไฟลิ่งของ ILM เรียบร้อยแล้ว โดยจะเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (ไอพีโอ) จำนวน 105 ล้านหุ้น ทั้งนี้ เงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปขยายสาขา,โครงการคอมมูนิตี้มอลล์, ร้านค้าเฟอร์นิเจอร์ขนาดเล็ก, ติดตั้งโซลาร์รูปท็อปในสาขา และปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงาน

น.ส.กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ กรรมการผู้จัดการ ILM กล่าวว่า บริษัทมีความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ภายหลังก.ล.ต. ได้อนุมัติให้เสนอขายไอพีโอ โดยการระดมทุนครั้งนี้ จะนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจ, ชำระคืนเงินกู้ยืมแก่สถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยคาดว่าเข้าซื้อขาย ภายในไตรมาส 3 ปี 2562

น.ส.กฤษชนก ปัทมสัตยาสนธิ

สำหรับภาพรวมธุรกิจ ประกอบด้วย ธุรกิจร้านค้าปลีกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้าน อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และอินเด็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ รวม 36 สาขา ครอบคลุมกว่า 21 จังหวัดทั่วประเทศไทย  รวมทั้งให้สิทธิแฟรนไชส์กับผู้ประกอบการต่างประเทศ เพื่อจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทฯ รวมถึงยังรับจ้างผลิตสินค้า (โออีเอ็ม) ให้กับผู้ประกอบการในต่างประเทศ รวมถึงประกอบธุรกิจให้เช่าและให้บริการพื้นที่เช่าภายในอินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์  และรูปแบบคอมมูนิตี้มอลล์ 9 สาขา ภายใต้แบรนด์ เดอะ วอล์ค, ลิตเติ้ล วอล์ค, อินเด็กซ์ มอลล์

อินเด็กซ์ เตรียมขายไอพีโอ ไตรมาส 3 ปีนี้

"บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อขยายกำลังการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของสังคมเมืองและความต้องการใช้ของตกแต่งบ้านเพิ่มขึ้น โดยนำเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เน้นการผลิตแบบอัตโนมัติ เพื่อประโยชน์ในการลดต้นทุน เพิ่มมาตรฐานผลิตสินค้า รวมทั้งรับรองการผลิตสินค้าแบรนด์ยูนีค ซึ่งเป็นธุรกิจสินค้าเฟอร์นิเจอร์สั่งตัด เพื่อตอบสนองกลุ่มลูกค้าได้ทุกไลฟ์สไตล์"

อินเด็กซ์ เตรียมขายไอพีโอ ไตรมาส 3 ปีนี้