svasdssvasds

หุ้น SP ลุ้นปล่อยผี 1 เดือน ดีเดย์ 20 มิ.ย.ประกาศชื่อ

12 มิ.ย. 2562 เวลา 7:40 น. 1.1k

 

 

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมเปิดซื้อขายชั่วคราว1 เดือน หุ้นที่ถูก SP นานเกิน 3 เดือน ประกาศรายชื่อ 20 มิ..นี้ เริ่ม 1-31 .. ยํ้าซื้อขายด้วยบัญชี Cash Balance เท่านั้น

รายงานข่าวจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) เปิดเผยว่า ตลท.จะเปิดให้ซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นเวลา 1 เดือน ในช่วงวันที่ 1-31 กรกฎาคม 2562 สำหรับหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน และเข้าเงื่อนไขที่กำหนด และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีความระมัดระวังในการซื้อขาย ตลท.ได้กำหนดให้ผู้ลงทุนต้องชำระเงินก่อนการซื้อทั้งจำนวน หรือ ซื้อด้วยบัญชี Cash Balance รวมถึงขึ้นเครื่องหมาย NC (Non-Compliance) กำกับตลอดระยะเวลาที่ให้มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ตลท.จะประกาศรายชื่อหลักทรัพย์วันที่ 20 มิถุนายนนี้

หุ้น SP ลุ้นปล่อยผี 1 เดือน ดีเดย์ 20 มิ.ย.ประกาศชื่อ

 

 

 

อย่างไรก็ตาม หลังจากวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 หลักทรัพย์ดังกล่าวจะถูก SP ต่อไปจนกว่าบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลหรือแก้ไขให้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกลับมาซื้อขายตามปกติได้ นอกจากนี้ เพื่อให้หลักทรัพย์สามารถซื้อขายต่อไปได้ตามสภาพความเป็นจริง จะไม่มีการกำหนดราคาซื้อขายสูงสุดและตํ่าสุดของหลักทรัพย์ดังกล่าวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 หรือวันแรกที่มีการซื้อขาย ทั้งนี้ ข้อมูลการซื้อขายของหลักทรัพย์ในกลุ่มนี้จะไม่รวมคำนวณในข้อมูลสถิติของตลท.

 สำหรับเงื่อนไขของหลักทรัพย์ที่ถูกหยุดพักการซื้อขาย (SP) ต่อเนื่องนานเกินกว่า 3 เดือน โดยให้เปิดซื้อขายชั่วคราว 1 เดือนนั้น มีดังนี้ 1. SP เนื่องจากไม่เปิดเผยข้อมูลสำคัญ ไม่ส่งงบการเงิน หรือผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง 2. เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอนด้วยเหตุเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือฐานะการเงิน และไม่เคยได้รับอนุญาตให้เปิดซื้อขายชั่วคราวมาก่อน 3. ไม่ถูกสั่งให้เพิกถอนก่อนวันที่จะเปิดซื้อขายชั่วคราว

 

 

ทั้งนี้การปรับเกณฑ์หุ้น SP ใหม่ ถือเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปกฎเกณฑ์ของตลท. เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ตลาดหลักทรัพย์ฯที่ต้องการลดความซํ้าซ้อนของกระบวนการและกฎเกณฑ์ให้สอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบันและเพื่อประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้อง โดยยังคงความสมดุลด้านประสิทธิภาพในการกำกับดูแล นอกจากนี้ ยังปรับปรุงเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเพื่อลดความซํ้าซ้อนและภาระของ บจ. ในขณะที่ผู้ลงทุนยังได้รับข้อมูลที่สำคัญเช่นเดิม ตลอดจนปรับปรุงเกณฑ์ Holding Company และ Infrastructure Company เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและเกณฑ์ ...

เกณฑ์ดังกล่าวได้เปิดรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและในวงกว้างและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ... แล้ว เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผน Regulatory Reform ในเฟส 2 ซึ่งครอบคลุมเกณฑ์ที่เกี่ยวกับ บจ. การซื้อขายหลักทรัพย์ และบริษัทสมาชิก คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2562 นี้

 

หน้า 17-18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 39 ฉบับที่ 3,478  วันที่ 13-15  มิถุนายน 2562

หุ้น SP ลุ้นปล่อยผี 1 เดือน ดีเดย์ 20 มิ.ย.ประกาศชื่อ

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด