svasdssvasds

ARROW มั่นใจรายได้ปีนี้ 1.6 พันล้านเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15%

26 เม.ย. 2560 เวลา 10:33 น. 67
AORROW เดินหน้ารับงานใหม่เล็งเจาะตลาดต่างประเทศเพิ่ม ตอกย้ำปีนี้ปั๊มรายได้โตไม่ต่ำกว่า 1,600 ล้านบาท

นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอร์โรว์ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (ARROW) เปิดเผยว่า ภาพรวมของอุตสาหกรรมก่อสร้างอาคาร และอสังหาริมทรัพย์ในปี 2560 น่าจะยังคงเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่จากภาครัฐ อาทิ โครงการรถไฟฟ้าสายต่างๆ โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าและสายสื่อสารโทรคมนาคมแบบสายอากาศเป็นระบบสายใต้ดิน เป็นต้น

"ปัจจัยบวกนี้ส่งผลดีต่อธุรกิจที่บริษัทดำเนินการอยู่ และเมื่อผนวกกับงานที่อยู่ในมือ (Backlog) ขณะนี้รวมทั้งสิ้นประมาณ 300 ล้านบาท ที่ทยอยรับรู้รายได้ ทำให้มั่นใจว่ารายได้ปี 2560 จะเติบโตไม่ต่ำกว่า 10-15% หรืออยู่ที่ประมาณ 1,600 ล้านบาท “นายธานินทร์ กล่าว

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับงวดครึ่งหลังปี 2559 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดเพิ่มอีกในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 100,886,560 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท รวมจ่ายเงินปันผลงวดปี 2559 ในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อ ปรากฎ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 พ.ค.2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยปอดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 11 พ.ค.2560 วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล (XD) วันที่ 4 พ.ค.2560 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พ.ค.2560

"ทีมผู้บริหารสัญญาว่าจะมุ่งทำงานสร้างผลตอบแทนที่ดีที่สุดให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านอย่างเต็มความสามารถ พร้อมกันนี้บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจตามแผนที่ได้วางไว้ ทั้งในเรื่องของการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าเดิมทั้งจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ เพื่อผลักดันให้ผลการดำเนินงานเติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ "นายธานินทร์ กล่าว