svasdssvasds

CWT ชี้ที่ปรึกษาประเมินลงทุนชีวมวลสมเหตุสมผล

26 เม.ย. 2560 เวลา 10:31 น. 161
CWT เผยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้ลงทุนโรงไฟฟ้าชีวมวล 9.6 เมกะวัตต์ มูลค่า 1,028 ล้านบาทมีความสมเหตุสมผล เชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุม 27 เม.ย. 60

นายวีระพล ไชยธีรัตต์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ CWT เปิดเผยว่า บริษัท ออพท์เอเชีย แคปิตอล จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ หรือ IFA ของบริษัทฯ ได้ให้ความเห็น “สมเหตุสมผล” ในการเข้าทำรายการลงทุนในโครงการโรงไฟฟ้าชีวมวลขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 9.6 เมกะวัตต์ ที่จังหวัดสระแก้วของบริษัท โคกเจริญ กรีน เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ KE ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ชัยวัฒนา กรีน เพาเวอร์ จำกัด หรือ CWTG ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ CWT ที่ถือหุ้นโดย CWT โดยโครงการดังกล่าวได้มีการทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าอายุโครงการ 15 ปี 4 เดือน นับจากวันที่ดำเนินการจ่ายไฟเข้าระบบเชิงพาณิชย์ หรือ COD โดยไฟฟ้าที่โครงการผลิตได้จะเข้าเครือข่ายสายส่งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หรือ กฟภ. ในปริมาณพลังงานไฟฟ้าสูงสุด 8 เมกะวัตต์ และคาดว่าจะมีรายได้จากการขายไฟฟ้าในเดือนเมษายน 2561 โดยมีมูลค่าการลงทุนรวมในโครงการประมาณ 1,028 ล้านบาท

ทั้งนี้ ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ให้ความเห็นในการเข้าทำรายการว่ามีความสมเหตุสมผล เนื่องจากเป็นการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจไปสู่ธุรกิจที่มีความมั่นคงด้านรายได้ที่ค่อนข้างแน่นอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ถือหุ้นในอนาคตได้ ตลอดจนเป็นการลงทุนในพลังงานทดแทนที่ภาครัฐให้การสนับสนุน รวมถึงจะช่วยเพิ่มประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับพลังงานมากขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างโอกาสในการขยายการลงทุนในกลุ่มธุรกิจนี้ต่อไปในอนาคต รวมถึงช่วยสร้างโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯ

นายวีระพล กล่าวว่า บริษัทฯจะนำโครงการดังกล่าวเข้าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ AGM เพื่อขออนุมัติในวันที่ 27 เมษายน 2560 โดยจะทำการประชุมผู้ถือหุ้น ณ ห้องเบธเลเฮ็ม ชั้น 2 โรงแรมเอวาน่า 900 ซ.บางนา-ตราด 12/1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 จึงขอเชิญชวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม และลงมติในวัน และเวลาดังกล่าว