svasdssvasds

อลิอันซ์ส่งตัวช่วย ประกันมะเร็งเพิ่มสัญญาหลัก

25 เม.ย. 2560 เวลา 11:36 น. 297
อลิอันซ์ฯส่งประกันมะเร็งหายห่วงเพิ่มเติมกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตสัญญาหลัก อยุธยามั่นคง A85/X และมายโฮล ไลฟ์A90/21เจาะลูกค้าเก่า-ใหม่ 50:50 อายุ 16-60ปีคุ้มครองถึง85ปีพร้อมเสนอ 3แผนทางเลือกหวังยอดขาย 1หมื่นกรมธรรม์สิ้นปี

นายไบรอัน  สมิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิตกล่าวว่า  ด้วยความมุ่งมั่นของอลิอันซ์ฯในการเป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพและชีวิตโดยให้ความสำคัญในงานวิจัย เก็บข้อมูลความต้องการลูกค้า และวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านสุขภาพซึ่งสร้างความสำเร็จกับผลิตภัณฑ์มาต่อเนื่อง โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์คุ้มครองสุขภาพโรคมะเร็งซึ่งมีความเสี่ยงมากขึ้น ประกอบค่ารักษาพยาบาลมีแนวโน้มสูงแต่คนไทยยังไม่มีประกันชีวิต 30%จึงเป็นที่มาของแคมเปญมะเร็งไม่เท่ากับตายสมการชีวิตใหม่ “ประกันมะเร็วหายห่วง”

อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาพบว่า คนเป็นมะเร็งที่ได้รับการรักษาต่อเนื่องและมีการตรวจสุขภาพทุก 5ปีนั้นมีโอกาสจะหายได้ในอัตราที่มีนัยสำคัญ  อาทิ มะเร็งปากมดลูกมีโอกาสหายได้ 85% มะเร็งท่อรังไข่ 89%และมะเร็งลำไส้ใหญ่ 90%นอกจากนี้ยังแนวโน้มค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเช่น มะเร็งต่อมน้ำเหลืองอยู่ที่ประมาณ 8.3แสนบาท มะเร็งปอดประมาณ 1.13ล้านบาทและมะเร็งเต้านม 1.2ล้านบาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับระยะของอาการแต่ละบุคคลด้วย

นางสาวพัชร ทวีชัยวัฒนะ  รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบริหารการตลาดและสื่อสารองค์กร บมจ.อลิอันซ์ อยุธยาประกันชีวิตกล่าวว่า  ประกันมะเร็งหายห่วง เป็นสัญญาเพิ่มเติมที่สามารถแนบได้กับกรมธรรม์คุ้มครองชีวิตสัญญาหลัก อยุธยามั่นคง A85/X และมายโฮล ไลฟ์ A90/21 เน้นกลุ่มเป้าหมายทั้งลูกค้าใหม่และเก่าสัดส่วนละ 50%จากปัจจุบันมีฐานลูกค้า 1.2ล้านรายและคาดหวังจะสามารถขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อปีไม่ต่ำกว่า 1หมื่นราย ทั้งนี้ จุดเด่นประกันมะเร็งหายห่วงซึ่งบริษัทใช้เป็นตัวช่วยลูกค้าไม่ว่าจะก่อนหรือหลังเป็นมะเร็ง

สำหรับวิธีการคุ้มครองนั้น กำหนดเป็นทางเลือกภายใต้ความคุ้มครอง 3แผนเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า คือ แผนที่1.วงเงินรักษามะเร็งต่อชนิดอยู่ที่ 1ล้านบาทสูงสุด 3ล้านบาท , แผนที่2.วงเงิน2ล้านบาทสูงสุด 6ล้านบาทและแผน 3.วงเงิน 3ล้านบาทสูงสุด ไม่เกิน 9ล้านบาท ขณะที่จุดเด่นพิเศษมีค่ารักษาพยาบาลสำหรับดูแล ฟื้นฟู(กรณีผู้ป่วยนอก)หลังออกจากโรงพยาบาล 60วันโดยมีค่าปรึกษาแพทย์จากภาวะแทรกซ้อนต่อครั้ง,ค่าปรึกษาทางจิตวิทยาต่อครั้งสำหรับบุคคลใกล้ชิดบิดา มารดา คู่สมรส บุตรและค่ากายภาพบำบัดทั้งนี้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต(ทั้งจากเจ็บป่วยและอุบัติเหตุ)ทั้ง 3แผนคือ  1.5หมื่นบาท, 3หมื่นบาทและ 6หมื่นบาทตาม