svasdssvasds

CIMBTตั้งสำรองหนี้เพิ่มฉุดกำไรหด 63%

20 เม.ย. 2560 เวลา 3:40 น. 192
ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT แจ้งผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2560 ธนาคารมีกำไรสุทธิ 121.21 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.005 บาท ลดลง 62.97% จากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิอยูู่ที่ 327.35 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.013 บาท

ทั้งนี้ ธนาคารชี้แจงกำไรที่ลดลงสาเหตุหลักเกิดจากการตั้งสำรองหนี้จะสูญเพิ่มขึ้น 7% เป็นผลจากการเพิ่มขึ้นของสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ระหว่างงวด

อย่างไรก็ตามธนาคารมีรายได้ค่าธรรมเนียมและบริการสุทธิเพิ่มขึ้น 92.4 ล้านบาท หรือ 27.6% รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเพิ่มขึ้น 72.3 ล้านบาท หรือ 3% และรายได้ดื่นลดลง 349.4 ล้านบาทหรือ 59.3% ส่วนใหญ่เกิดจากการลดลงของธุรกรรมการบริหารเงินประกอบกับการลดลงของกำไรจากการจำหน่ายหลักทรัพย์เผื่อขายสุทธิกับการเพ่มขึ้นของรายได้จากการดำเนินงานอื่นๆ ขณะที่ค่าใช้จ่ายลดลง 8 ล้านบาท หรือ 0.5%

ด้านหุ้น CIMBT เปิดตลาดเช้านี้ที่ราคา 1.30 บาท และล่าสุดเวลา 10.31 น. อยู่ที่ 1.31 บาท ลดลง 0.01 บาท หรือ 0.76%