svasdssvasds

ทีเอ็มบีกำไรไตรมาสแรกทรงตัว 2 พันล้าน

17 เม.ย. 2560 เวลา 7:10 น. 171
ธนาคารทหารไทย โชว์งบไตรมาสแรกกำไรทรงตัว 2,096 ล้านบาท ตั้งสำรองหนี้ฯ 2,241 ล้านบาท คงที่จากงวดก่อนหน้า แต่เพิ่มขึ้น 19% จากงวดเดียวกันปีก่อน

ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB แจ้งผลการดำเนินงานงวดไตรมาส 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค.2560 เป็นรายแรก มีกำไรสุทธิ 2,096.44 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0479 บาท ทรงตัวจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 2,092.16 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.0478 บาท
ธนาคารชี้แจงว่า ในงวดไตรมาส 1 ปี 2560 ธนาคารมีกำไรจากการดำเนินงานก่อนหักสำรองฯ หรือPPOP จำนวน 4,764 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อย 1.5%เมื่อเทียบกับ 4,834 ล้านบาทในไตรมาส 4 ปี 2559 แต่เพิ่มขึ้น 4.2% จากไตรมาส 1 ปี 2559 ที่ 4,571 ล้านบาท

ปัจจัยหลักมาจากรายได้ดอกเบี้ยสุทธิของธนาคารลดลง 3.6% จากไตรมาส 4 ปี 2559 มาอยู่ที่ 6,160 ล้านบาท เป็นผลจากอัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ที่ก่อให้เกิดรายได้ลดลง ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน รายได้ดอกเบี้ยสุทธิเติบโต 3.9% เป็นผลจากการบริหารจัดการต้นทุนทางการเงินที่ดี ส่วนรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ยลดลง 7% เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 ปัจจัยหลักมาจากการชะลอตัวของรายได้ ค่าธรรมเนียมการให้สินเชื่อและค่าธรรมเนียมผลิตภัณฑ์แบงก์แอสชัวรันส์ อย่างไรก็ดีเมื่อเทียบไตรมาส 1/559 รายได้ที่มิใใช่ดอกเบี้ยเติบโต 10.5% ปัจจัยหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ค่าธรรมเนียมลูกค้าบุคคล

นอกจากนี้ธนาคารยังตั้งสำรองฯ อย่างรอบคอบ โดยไตรมาส 1 ปี 2560 ตั้งสำรองเป็นจำนวน 2,241 ล้านบาท ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2559 แต่สูงขึ้น 19.4% เมื่อเทียบไตรมาส 1 ปี 2559 หลังการตั้งสำรองฯ ธนาคารมีกำไรสุทธิลดลงเล็กน้อย 2% จากไตรมาสก่อนหน้า แต่ค่อนข้างคงที่เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่อัตราส่วนสำรองฯ ต่อสินเชื่อด้อยคุณภาพอยู่ในระดับแข็งแกร่ง 144%