svasdssvasds

กองรีท'ไทคอน'เล็งลงทุนอสังหาฯเพิ่มจบไตรมาส 2นี้

10 เม.ย. 2560 เวลา 9:00 น. 159
ไทคอน แมนเนจเม้นท์ เล็งหาสินทรัพย์เข้า TREIT คาดสรุปไตรมาส 2 นี้ พร้อมศึกษาควบรวมกองทุนอสังหาฯ เป็นรีท ปลื้มนักลงทุนจองซื้อหุ้นกู้1,800 ล้านบาทเกลี้ยง

นายพีระพัฒน์ ศรีสุคนธ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคอน แมนเนจเม้นท์ จำกัด หรือ TMAN ในฐานะผู้จัดการกองทรัสต์ของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ไทคอน ( TREIT) เปิดเผยว่า บริษัทมีแผนในการลงทุนนำทรัพย์สินทั้งไทยและต่างประเทศเข้ามาเพิ่มเติมใน TREIT อย่างต่อเนื่อง โดยอยู่ระหว่างการเจรจากับเจ้าของทรัพย์สินในการเข้าซื้อทรัพย์สิน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในไตรมาส 2 นี้ ขณะเดียวกัน TMAN ยังอยู่ระหว่างการศึกษาแนวทางในการแปลงกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่มไทคอนทั้งกองทุน TFUND TLOGIS และ TGROWTH เข้ามารวมกับ TREIT ด้วย ซึ่งหากดำเนินการสำเร็จจะทำให้ TREIT มีขนาดสินทรัพย์แตะระดับ 30,000 ล้านบาท และส่งผลให้ TREIT สามารถก้าวขึ้นมาแข่งขันระดับภูมิภาคได้ตามเป้าหมายที่วางไว้อย่างแน่นอน

ปัจจุบัน TMAN บริหาร TREIT ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่เข้าไปลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภทคลังสินค้าและโรงงานให้เช่าคุณภาพสูงของกลุ่มไทคอน โดย TREIT มีมูลค่าสินทรัพย์รวม 7,771 ล้านบาท (ณ เดือนธ.ค.2559) และขณะนี้ TREIT เป็นกองทรัสต์แห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับเครดิตในประเทศไทย ซึ่งได้รับการจัดอันดับที่ ‘A-’ จาก ฟิทซ์เรทติงส์

นายพีระพัฒน์ กล่าวว่า ล่าสุด TREIT ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่ารวม 1,800 ล้านบาท  ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ อายุ 3 ปี  ครบกำหนดไถ่ถอน ปี 2563 มูลค่า 800 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.98% ต่อปี และอายุ 7 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี  2567 มูลค่า 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.18% ต่อปี

การออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากนักลงทุนสถาบันอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นกองทุนรวม บริษัทประกันภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ และธนาคารพาณิชย์ โดย TREIT นับเป็นกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์กองแรกของไทยที่สามารถออกหุ้นกู้ได้สำเร็จ  แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่นักลงทุนมีต่อ TREIT ทั้งในแง่สินทรัพย์ซึ่งลงทุนในโรงงานและคลังสินค้าคุณภาพของกลุ่มไทคอน ตลอดจนโอกาสในการสร้างผลตอบแทนของ TREIT  โดยหุ้นกู้ที่ออกครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจากบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ระดับ A– (tha) ทั้งนี้ TREIT ได้นำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นกู้ชำระคืนหนี้ธนาคารเพื่อลดต้นทุนทางการเงิน ซึ่งจะช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหน่วย