svasdssvasds

ไทยพาณิชย์ปรับทัพครั้งใหญ่สร้างความแข็งแกร่ง

04 เม.ย. 2560 เวลา 10:50 น. 157
4 เม.ย.60 - ธนาคารไทยพาณิชย์ แต่งตั้งและปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง 7 คน เพื่อสร้างความได้เปรียบในการให้บริการลูกค้า เผยผู้บริหารทั้ง 7 คนนี้มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสายงานและสร้างผลสำเร็จในสิ่งที่ได้รับมอบหมายอย่างดีเยี่ยม  และรู้จักความต้องการของลูกค้าอย่างดี  ชี่การสลับหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบในครั้งนี้ จะเป็นการผสานกำลังทำให้เกิดการดูแลลูกค้าทุกกลุ่มได้ดีขึ้น

นายอาทิตย์ นันทวิทยา กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) กล่าวว่า การหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของ SCB Transformation  ที่เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรในยุค New Normal ซึ่งทุกคนคงตระหนักดีว่าจากนี้ไปความสำเร็จอาจจะไม่ได้มาจากวิธีการเดิม ๆ อีกต่อไป

ธนาคารไทยพาณิชย์ก่อตั้งมากว่า 110 ปี ได้ผ่านมาทั้งช่วงที่ดี ๆ และช่วงเวลาที่ลำบาก  ดังนั้นการปรับตัวและการสร้างความยืดหยุ่นต่อปัจจัยต่าง ๆ มีความจำเป็นต่อการทำธุรกิจธนาคารเป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าในบางเรื่องอาจจะดีอยู่แล้ว แต่ขณะที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ก็ต้องนำมาพัฒนาเข้าด้วยกันเพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่และตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจากนี้ไปธนาคารจะลงทุนในเทคโนโลยีในทุกระดับอย่างต่อเนื่อง

การหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูงนี้ก็เช่นกัน แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญแก่ลูกค้า เพราะผู้บริหารทั้ง 7 ท่านเติบโตมาจากสายงานที่สร้างความสำเร็จให้แก่ธนาคารมาแล้วทั้งนั้น จึงเป็นการดีที่จะได้นำประสบการณ์และความชำนาญเฉพาะทางมาถ่ายทอดข้ามสายงาน เพื่อให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ใหม่ ๆ

นอกจากนี้แล้ว การหมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบในครั้งนี้จะเป็นวัฒนธรรมองค์กรอย่างหนึ่งของธนาคาร โดยการเริ่มจากผู้บริหารระดับสูงเพื่อเป็นต้นแบบให้แก่พนักงาน และเป็นแรงกระตุ้นให้ทุกคนพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างไม่หยุดนิ่ง พร้อมก้าวสู่ความรับผิดชอบใหม่ที่มีความท้าทายยิ่งขึ้นในธุรกิจด้านอื่น ๆ ของธนาคาร

นายอาทิตย์ กล่าวต่อไปว่า การหมุนเวียนจะเกิดขึ้นในทุกระดับ และเป็นการสร้างความเติบโตให้แก่พนักงานด้วยการเปิดโอกาสให้ทำงานในหน้าที่ใหม่ ซึ่งธนาคารถือว่าการพัฒนาบุคลากรไม่ว่าจะด้วยวิธีการเข้าหลักสูตรอบรม หรือการหมุนเวียนงานเป็นเรื่องที่จำเป็นเพราะเป็นสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กร ถึงแม้การลงทุนในเทคโนโลยีจะเป็นสิ่งสำคัญ แต่พนักงานทุกคนเป็นแรงขับเคลื่อนให้องค์กรก้าวไปสู่ความสำเร็จบนเส้นทางของการเป็น “ธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุด”

นายอาทิตย์ ได้อธิบายถึงผู้บริหารที่หมุนเวียนหน้าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง ที่ดูแลเครือข่ายสาขาทั่วประเทศของธนาคารมา 8 ปี มีความเข้าใจพนักงานเป็นอย่างดีมาก เพราะตลอดระยะเวลาที่ดูแลเครือข่ายต้องรับผิดชอบพนักงานสาขาทั่วประเทศ ทั่วทุกภาค จึงมีโอกาสได้รับรู้ปัญหาและความต้องการของพนักงานส่วนใหญ่ของธนาคารอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้นการเข้ามาดูแลคนไทยพาณิชย์กว่า 25,000 คนทั่วประเทศ ในฐานะ Chief People Officer จึงเป็นสิ่งที่เหมาะสม ให้งานด้านบุคลากรที่มีเป็นหัวใจขององค์กร มีความแข็งแกร่งและสร้างพนักงานให้เติบโตไปพร้อมกับธนาคาร

สำหรับงานลูกค้าบุคคลและเครือข่ายสาขา ได้มอบหมายให้นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รับผิดชอบ โดยนำความได้เปรียบเชิงลึกในการเข้าใจลูกค้าทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ มายกระดับการบริการที่สาขาเพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าทั้งในด้านบริการและด้านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ตอบรับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของลูกค้าที่มาใช้บริการ

จากความสำเร็จของธุรกิจสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ นางพิกุล ศรีมหันต์ ได้สร้างมาตลอด 9 ปี และสร้างส่วนแบ่งการตลาดให้ธนาคารฯ อย่างก้าวกระโดด  ความท้าทายใหม่ของคุณพิกุลคือธุรกิจ  SME  ซึ่งเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้อีกมาก ธนาคารมองเห็นว่าการให้วงสินเชื่อแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอต่อการพัฒนา SME ไทยให้โตไปพร้อมกับ Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยจะเน้นการสร้างคุณค่าของลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพที่จำเป็น ร่วมกับภาครัฐอย่างมีระบบ เป็นสิ่งที่จำเป็น  ที่สำคัญที่สุดคือการสร้างผู้ประกอบการ SME ให้แข็งแรงด้วยการสนับสนุนให้ก้าวสู่ดิจิทัล มาร์เก็ตติ้งด้วยค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงเกินกำลัง เพื่อสร้างช่องทางเป็นมาร์เก็ตเพลสให้ทุกคนเข้าถึง รวมทั้งสร้างวงจร Supply Chain ที่สมบูรณ์บนดิจิทัลแพลตฟอร์มเพื่อให้ผู้ซื้อ-ผู้ขายได้ทำธุรกรรมอย่างสะดวกและเบ็ดเสร็จ

พร้อมกันนี้ นางสาวจามรี เกษตระกูล ที่เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารความเสี่ยงในการอนุมัติสินเชื่อรายย่อยประเภทต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานทัพหลังคัดกรองการให้สินเชื่อ เปลี่ยนมารับผิดชอบธุรกิจสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย  ด้วยประสบการณ์ด้านการอนุมัติสินเชื่อ จะสามารถนำความรู้ดังกล่าวมาเสริมพนักงานสินเชื่อฯ ในการให้คำแนะนำการขอสินเชื่อให้กับลูกค้าที่ต้องการมีบ้านเป็นของตัวเองได้อย่างรวดเร็ว  และสานต่อความสัมพันธ์ของพันธมิตรในวงการอสังหาริมทรัพย์ให้แน่นแฟ้นต่อไป

นอกจากกลุ่มลูกค้าบุคคลแล้ว ธนาคารฯ มุ่งเน้นการให้บริการอย่างครบวงจรแก่ลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าบริหารเงินอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมอบหมายให้นายวศิน ไสยวรรณ มาดูแลกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และสถาบัน  ทั้งนี้ประสบการณ์ด้านตลาดเงินและการปริวรรตเงินตราต่างประเทศ จะเป็นประโยชน์ต่อลูกค้ากลุ่มนี้ เนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่มีธุรกิจในต่างประเทศ  และรายรับรายจ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศ

ส่วนนางภิมลภา สันติโชค ผู้ซึ่งประสบความสำเร็จในการสร้างสัมพันธ์ที่ดีมากในกลุ่มลูกค้าขนาดใหญ่และสถาบัน จะเปลี่ยนมารับผิดชอบด้านตลาดเงิน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินเพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนให้แก่ลูกค้า รวมทั้งจะผลักดันบริการทางเงินให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อก้าวไปสู่ดิจิทัลแบงก์กิ้งอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต

เรื่องสุดท้ายที่นายอาทิตย์กล่าวย้ำ คือ ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน  ซึ่งธนาคารฯ มีความตั้งใจจริงในการดูแลพนักงานทุกคนให้มีความสุขในการทำงาน ต้องการให้พนักงานพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างสม่ำเสมอ และเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพในสายงาน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญของธนาคารต่อไปในอนาคต จึงเป็นที่มาของการจัดตั้ง ”SCB Academy” ที่ธนาคารฯ ได้ร่วมมือกับสถาบันชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ในการพัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมให้กับพนักงาน  นายวรวัจน์  สุวคนธ์ จึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ SCB Academy คนแรก ที่พร้อมสนับสนุนให้พนักงานทุกคนก้าวสู่ความรับผิดชอบที่สูงขึ้นด้วยความรอบรู้และรู้รอบในธุรกิจธนาคาร ที่จะเป็นมูลค่าเพิ่มติดตัวพนักงานตลอดไป หลักสูตรการเรียนรู้ที่จะได้รับการพัฒนาขึ้น นอกจากความรู้ในธุรกิจธนาคารแล้ว ยังมีหลักสูตรที่พัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างแรงบันดาลใจอีกด้วย

ที่ผ่านมาไทยพาณิชย์ได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนให้กับนักการธนาคาร เพราะมีกระบวนการและระบบงานที่ชัดเจน วันนี้ไทยพาณิชย์ยังคงเป็นต้นแบบในการสร้างนักการธนาคารที่มีคุณภาพ ดังนั้นการตั้ง  SCB Academy เป็นการตอกย้ำจุดแข็งในการสนับสนุนพนักงานให้เข้าถึงองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับภาคธุรกิจการเงินการธนาคารที่มาพร้อมกับเทคโนโลยีที่สะดวก และเสริมทักษะพนักงานอย่างชัดเจน

นอกเหนือจากการหมุนเวียนดังกล่าวแล้ว ธนาคารฯ ได้แต่งตั้ง 8 รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ( SEVP)  เพื่อความเหมาะสมสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบได้แก่ นายอารักษ์ สุธีวงศ์  รับผิดชอบกลยุทธ์องค์กร นายณรงค์ ศรีจักรินทร์  รับผิดชอบ Wealth Segment & Product และ Retail Banking & Small SME Solutions นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รับผิดชอบลูกค้าบุคคลและเครือข่ายสาขา นางพิกุล ศรีมหันต์  รับผิดชอบลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม นางภิมลภา สันติโชค รับผิดชอบ Commercial Banking Solutions นายวศิน ไสยวรรณ รับผิดชอบ Multi-Corporate Segment และ Corporate Segment นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รับผิดชอบทรัพยากรบุคคล นางอภิพันธ์ เจริญอนุสรณ์ รับผิดชอบงานปฎิบัติการ ทั้งนี้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 เป็นต้นไปเช่นกัน

นายอาทิตย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ด้วยความที่ไทยพาณิชย์เป็นธนาคารไทยแห่งแรกของประเทศ อาจจะถูกมองว่ายึดติดกับรูปแบบธุรกิจแบบเดิม ๆ ซึ่งจริง ๆ แล้วธนาคารมีการปรับตัวมาโดยตลอด และหลังจากการมี SCB Transformation นี้แล้ว จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจนขึ้นในช่วงครึ่งปีหลัง โดยเฉพาะเรื่องลูกค้าที่ธนาคารฯ นำเป็นตัวตั้งในการพัฒนาทุกด้าน รวมทั้งความแข็งแกร่งในเชิงธุรกิจและการรักษาผลประโยชน์ของผู้เกี่ยวข้อง (Stakeholders) ได้อย่างลงตัว ซึ่งได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น หน่วยงานภาครัฐที่กำกับดูแล และสังคม ล้วนเป็นรากฐานที่สำคัญต่อการก้าวไปสู่การเป็นธนาคารที่น่าชื่นชมที่สุดต่อไป

รายละเอียดการแต่งตั้งและปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้บริหารระดับสูง 7 ตำแหน่ง มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 ได้แก่

1.นางสาวพรรณพร คงยิ่งยง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief People Officer

2.นายสารัชต์ รัตนาภรณ์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าบุคคล และผู้บริหารสูงสุดเครือข่ายสาขา

3.นายวรวัจน์ สุวคนธ์ รองผู้จัดการใหญ่ Chief People Officer ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ Dean of SCB Academy

4.นายวศิน ไสยวรรณ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment และผู้บริหารสูงสุด Corporate Segment

5.นางภิมลภา สันติโชค รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Multi-Corporate Segment ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด Commercial Banking Solutions

6.นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม และผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้า SME และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม

7.นางสาวจามรี เกษตระกูล รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อลูกค้าบุคคลและธุรกิจขนาดย่อม ได้รับมอบหมายให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย