svasdssvasds

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน 

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
06 ส.ค. 2565 เวลา 1:07 น.

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป สร้างโมเดลธุรกิจโรงหนังยั่งยืน ลดปัญหาสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรมและถูกวิธี เพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด ภายใต้ “โครงการ Green Cinema”

“วิศรุต พูลวรลักษณ์” รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การเดินหน้าธุรกิจสู่งองค์กรยั่งยืน กลายเป็น แกนหลักของการดำเนินธุรกิจของเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป เพื่อสร้างสรรค์องค์กรที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ผู้มีส่วนได้เสีย และการเติบโตของธุรกิจ

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน 

บริษัทฯ พยายามสร้าง Business Model ให้สอดรับไปกับภารกิจดังกล่าว โดยเฉพาะการตระหนักและใส่ใจถึงปัญหาสิ่งแวดล้อม ด้วยการจัดทำโครงการ “Green Cinema” 

โครงการ “Green Cinema” ให้ความสำคัญกับปัญหาขยะ การคัดแยก และหาแนวทางแปรรูป ตลอดจนเพิ่มมูลค่าขยะให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยให้พนักงานและลูกค้ามีส่วนร่วม เพื่อสร้างแนวคิดความตระหนักรู้ต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมร่วมกัน
  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน 

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์กรุ้ป ได้เริ่มรณรงค์การคัดแยกขยะ ด้วยการวางถังขยะแยกประเภทตามจุดต่างในโรงภาพยนตร์ พร้อมเป็นตัวแทนรวบรวมและส่งมอบให้กับหน่วยงานต่างๆ นำไป Recycle หรือ Upcycling เพื่อสร้างขยะให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด เช่น

เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน 

การนำขวดพลาสติกไปผลิตเป็นชุด PPE มอบให้บุคลากรทางการแพทย์และยังนำขวดน้ำพลาสติกประเภทขวด PET ผลิตเป็นเสื้อโปโลสำหรับให้พนักงานในองค์กรสวมใส่ และการนำแก้วน้ำพลาสติกประเภทโพลีโพรพิลีนที่ลูกค้าทิ้ง เข้าสู่กระบวนการแปรรูป Upcycling เป็นไม้เทียม นำร่องโครงการต้นแบบด้วยการนำกลับมาเป็นวัสดุในการจัดทำเป็น KIOSK POPCORN การจัดกิจกรรมรณรงค์ 
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน   

ล่าสุด บริษัทฯ ได้เข้าร่วมเป็น 1 ใน 12 ภาคีเครือข่าย โครงการ “สร้างโลกสีเขียว” ร่วมสนับสนุนและส่งเสริม|การบริหารจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน Circular Economy 
  เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ ปั้น Business Modelโรงหนังยั่งยืน 

การสร้างความยั่งยืน นอกเหนือจากโครงการ Green Cinema บริษัทฯ ได้วาง Roadmap ต่อยอดไปถึงกระบวนการในการทำธุรกิจ ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล ความโปร่งใส การคำนึงถึง สิทธิมนุษยชน การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดี ความปลอดภัยในการทำงาน การจัดการและการบริหารความเสี่ยงของธุรกิจ และการสร้างโอกาสในการทำธุรกิจ ที่จะทำให้เกิดผลตอบแทนที่ดีอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป 

 

หน้า 18 หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 42 ฉบับที่ 3,806 วันที่ 4 - 6 สิงหาคม พ.ศ. 2565

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด