svasdssvasds

TTW นั่งแท่น "หุ้นยั่งยืน" 6 ปีต่อเนื่อง

06 ต.ค. 2564 เวลา 2:53 น.

TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืน ประจำปี 2564 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 ตอกย้ำเจตนารมณ์ดำเนินธุรกิจ ด้วยกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เสริมศักยภาพธุรกิจ เติบโตยั่งยืน

นางสาววลัยณัฐ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีทีดับบลิว จำกัด (มหาชน) (TTW) เปิดเผยว่าTTW ได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 146 บริษัทจดทะเบียนฯ ที่อยู่ในรายชื่อ“หุ้นยั่งยืน” หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ในกลุ่มทรัพยากร ประจำปี 2564 จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งในปีนี้บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งให้ความสำคัญต่อการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนและมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง สามารถปรับตัวรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปได้อย่างดี โดยเฉพาะการนำกลยุทธ์ด้านความยั่งยืนมาบริหารจัดการธุรกิจ มีกระบวนการบริหารจัดการความเสี่ยงที่ดี เสริมศักยภาพธุรกิจแม้ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤต COVID-19 รวมทั้งให้ความสำคัญในการดูแลผู้มีส่วนได้เสียตลอดจนชุมชนและสังคม

การที่ TTW ได้รับคัดเลือกในฐานะหุ้นยั่งยืนในครั้งนี้ สะท้อนถึงความตั้งใจของบริษัทฯ ในการดำเนินงาน ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในทุกมิติมาโดยตลอด โดยปี 2563 จนถึงปัจจุบัน นับเป็นปีที่มีความท้าทายต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อันเป็นผลพวงมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจประเทศไทยและเศรษฐกิจโลก ให้เกิดความผันผวนจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น บริษัทฯ ไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาองค์กรเพื่อมุ่งสู่การเป็นบริษัทชั้นนําของประเทศในการดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับน้ำ พลังงาน และสิ่งแวดล้อม โดยจะเติบโต อย่างมั่นคง ต่อเนื่อง และยั่งยืน เพื่อบรรลุซึ่งวิสัยทัศน์บนพื้นฐานของความสมดุลและ ผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด