“ไทยเบฟ” ร่วมช่วยเหลือสังคมไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

24 ก.ค. 2564 เวลา 2:00 น. 138

“มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” และ“สำนักงานเขตปทุมวัน” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 จาก “ไทยเบฟ”

“ไทยเบฟ” ร่วมช่วยเหลือสังคมไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

“มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก “ไทยเบฟ”

มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์โดย นพ.ศัลยเวทย์ เลขะกุล และคณะแพทย์ ร่วมรับมอบ ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 โรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์

 

“ไทยเบฟ” ร่วมช่วยเหลือสังคมไทย ป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19

“สำนักงานเขตปทุมวัน” รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE จาก “ไทยเบฟ”

คุณมาศวัลย์ ปิ่นสุวรรณ ผู้อำนวยการเขตปทุมวัน  รับมอบผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ หน้ากากอนามัย และชุด PPE จาก ผู้แทน บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในการส่งมอบ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่พักอาศัยเขตปทุมวัน ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ณ สำนักงานเขตปทุมวัน เมื่อวันก่อน

#ThaiBev
#อยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
#AlwaysWithYou

แท็กที่เกี่ยวข้อง