19 ตุลาคม 2019

ส่งออกสินค้าอาหารของไทย 8 เดือนแรกปี62ยังติดลบ

08 Oct 2019
อ่าน 176 ครั้ง

สินค้าอาหารที่ส่งออก ข้าว กุ้ง มันสำปะหลัง น้ำตาลทราย หลังผ่าน 8 เดือนยังติดลบ