๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมเกล้ารำลึก ในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและพนักงาน
หนังสือพิมพ์ ฐานเศรษฐกิจ

เข้าสู่หน้าหลัก

การเงิน - ตลาดทุน
ดูทั้งหมด
แนะใช้ LTF-RMF- ประกันสุขภาพ ช่วยจัดการภาษี
Business
ดูทั้งหมด
โชว์นวัตกรรม Invisalign จัดฟันแบบใส

ราคาทองคำ

96.5%รับซื้อ (บาท)ขายออก (บาท)
ทองคำแท่ง21,350.0021,450.00
ทองรูปพรรณ20,966.2821,950.00