สธ.แจงปมป่วยโควิด-19 ตาย 120 ราย/สัปดาห์ ไม่เป็นความจริง

22 พ.ค. 2567 | 07:30 น.

กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แจงกรณีมีการรายงานข่าวพบผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 120 ราย/สัปดาห์นั้น ไม่เป็นความจริง พร้อมเปิดข้อมูลระบุระหว่างวันที่ 12 - 18 พ.ค.67 มีผู้เสียชีวิต 16 ราย ขณะที่ปัจจุบันยังคงพบผู้ป่วยติดโควิดเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง

จากกรณีมีรายงานข่าวในสื่อออนไลน์ว่า พบผู้เสียชีวิตจากโควิด 19 จำนวน 120 รายต่อสัปดาห์นั้น นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร อธิบดีกรมควบคุมโรค ยืนยันว่า ข่าวดังกล่าว "ไม่เป็นความจริง" โดยกรมควบคุมโรค ขอให้ข้อมูลว่า จากสถานการณ์โรคโควิด 19 ประเทศไทยในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ 12 - 18 พ.ค.67 มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่รักษาในโรงพยาบาล 1,882 ราย เฉลี่ย 269 รายต่อวัน

มีผู้ป่วยปอดอักเสบ 679 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 281 ราย และเสียชีวิต 16 ราย โดยผู้เสียชีวิตอยู่ในกลุ่ม 608 โดยเฉพาะกลุ่มอายุ 70 ปีขึ้นไป 

สธ.แจงปมป่วยโควิด-19 ตาย 120 ราย/สัปดาห์ ไม่เป็นความจริง

จากข้อมูลการติดตามโรคโควิด 19 ในประเทศไทยมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า มีลักษณะการระบาดเป็นฤดูกาลที่สัมพันธ์กับช่วงกิจกรรมการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก ซึ่งคาดว่า จำนวนการป่วยรายสัปดาห์จากโควิดจะยังเพิ่มขึ้นและน่าจะสูงสุดในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม

ทั้งนี้ ปัจจุบันอัตราป่วยตายของโรคนี้ในภาพรวมเท่ากับร้อยละ 0.04 ซึ่งถือว่าดีขึ้นมากเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราป่วยตายในช่วงการระบาดของสายพันธุ์เดลต้าที่มีอัตราป่วยตายสูงถึงร้อยละ 2.16 (ข้อมูล มิ.ย. 2564) ซึ่งสะท้อนว่า ความรุนแรงของโรคโควิด 19 ลดลง ทั้งนี้เนื่องจากมีภูมิคุ้มกันในระดับประชากร ร่วมกับสายพันธุ์ไม่รุนแรง

นอกจากนี้อัตราป่วยตายเฉพาะในกลุ่มผู้ป่วยในเท่ากับร้อยละ 0.7 ซึ่งลดลง 3 เท่าเมื่อเทียบกับปี 2566 สะท้อนให้เห็นว่า ภาระโรคในปัจจุบันยังไม่ก่อให้เกิดปัญหาเชิงระบบการรักษาพยาบาล โรงพยาบาลทั่วประเทศยังมีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยได้ดี

ดังนั้น ขอเน้นย้ำให้กลุ่มเสี่ยง 608 ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัดเมื่อเข้าไปในสถานที่เสี่ยง และเลี่ยงสัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสเชื้อ ซึ่งหากป่วยอาจนำไปสู่การเสียชีวิตได้ และหากมีอาการสงสัยป่วยควรตรวจหาเชื้อเบื้องต้นด้วย ATK เพื่อไม่เป็นการนำเชื้อกลับไปติดกลุ่มเสี่ยง

"สิ่งสำคัญ คือ ต้องป้องกันตนเองและระมัดระวังไม่นำเชื้อไปสู่กลุ่มเสี่ยง 608 ซึ่งจากข้อมูลพบว่า ผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง ดังนั้น จึงขอให้ประชาชนมีความตระหนักแต่ไม่ตระหนก โดยประชาชนทั่วไปควรเน้นรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล หากมีอาการไข้ ไอ ให้สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในสถานที่แออัด หรือที่ที่มีการรวมกลุ่มคนจำนวนมาก เช่น ในการเดินทางสาธารณะ ที่โรงพยาบาล และสถานที่ดูแลผู้สูงอายุ และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ

หากสงสัยป่วยควรตรวจด้วย ATK หากผลเป็นบวกให้รีบไปพบแพทย์ และที่สำคัญหากพบว่ามีความเสี่ยงหรือมีอาการป่วยควรเลี่ยงการอยู่ใกล้กลุ่มเสี่ยง 608" นพ.ธงชัย กล่าว

สำหรับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจติดตามข้อมูลสถานการณ์โรค ทั้งโรคโควิด 19 และโรคติดต่อในระบบเฝ้าระวังต่าง ๆ ปัจจุบันกรมควบคุมโรค มีระบบ Digital Disease Surveillance (DDS) ซึ่งเป็นข้อมูลเปิดเผยที่ทุกคนสามารถนำไปใช้ได้ ซึ่งสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่ สายด่วนของกรมควบคุมโรค โทร. 1422