svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 เช็คเลยภารกิจเริ่มวันไหน

08 มีนาคม 2566

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 หวังช่วยบรรเทาภัยแล้ง หมอกควัน ฝุ่น PM2.5 เช็คเลยภารกิจแต่ละศูนย์เริ่มวันไหน

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ประกาศแผนปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี 2566 เพื่อรับมือภัยแล้ง หมอกควัน PM2.5 และพายุลูกเห็บทั่วประเทศ โดยปฏิบัติการดังกล่าวได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 ซึ่งภารกิจที่วางไว้จะถูกขับเคลื่อนผ่านศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงประจำ 5 ภูมิภาค จำนวน 7 ศูนย์ โดยมีอากาศยานรวมทั้งหมด 30 ลำ ได้แก่ อากาศยานของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร จำนวน 24 ลำ อากาศยานของกองทัพอากาศ จำนวน 6 ลำ 

 

1.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนบน 

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566 เป็นต้นไป 
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป


2.ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือตอนล่าง 

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดแพร่ ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2566 และ วันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2566 และ วันที่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2566
   

ปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหา หมอกควัน ฝุ่น PM2.5

3. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลาง 

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครสวรรค์ ตั้งแต่วันที่ 1-31 มีนาคม 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2566


4. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุดรธานี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 30 เมษายน 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566
   

5. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง  

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566
   

6. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออก

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดจันทบุรี ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดระยอง ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กันยายน 2566
   

7. ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคใต้

 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 กันยายน 2566
 • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2566

ปฏิบัติการฝนหลวง บรรเทาปัญหา หมอกควัน ฝุ่น PM2.5

นายสุพิศ พิทักษ์ธรรม รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร รักษาราชการแทนอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร กล่าวว่าในปี 2566 มีแผนปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่ประสบภัยแล้ง และสร้างความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ การป้องกันการเกิดไฟป่าและบรรเทาปัญหาหมอกควัน ป้องกันการเกิดพายุลูกเห็บ สถานการณ์ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์มาตรฐานซึ่งมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนทั่วไป รวมถึงการเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆ 

 

"แผนการตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวง อาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ของสภาพอากาศและความต้องการน้ำในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทย เพื่อให้เหมาะสมในการปฏิบัติการช่วยเหลือให้ตรงตามเป้าหมาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้องประชาชนต่อไป"