svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

"หลวงพ่ออินถวาย"นำศรัทธา1,200ล้านสร้างศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

02 กุมภาพันธ์ 2566

นับหนึ่งศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก 18 ก.พ.นี้หลวงพ่ออินถวาย นำวางเสาเข็มก่อสร้างโรงพยาบาล 300 เตียง ระดมพลังศรัทธา 1,200 ล้าน หนุนอุดรธานีเมืองศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง

ผู้สื่อข่าว”ฐานเศรษฐกิจ” รายงานว่า วันที่ 31 ม.ค. 2566 ที่ห้องประชุมโครงการพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกสรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) ต.บ้านตาด อ.เมืองอุดรธานี   พระราชภาวนาวชิรากร หลวงพ่ออินถวายสันตุสโก เจ้าอาวาสวัดอุดมมงคล( วัดป่านาคำน้อย) ประธานองค์อุปถัมภ์ นำแถลงข่าว โครงการก่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง และศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

จากนั้นได้มีการประชุมหารือพิธีวางเสาเอกเพื่อเริ่มการก่อสร้าง ในวันที่ 18 ก.พ.2566 ที่ตำบลสามพร้าว อ.เมืองอุดรธานี  จ.อุดรธานี โดยพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินถวายสันตุสโก) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ประกอบพิธีวางเสาเอก และประพรมน้ำพระพุทธมนต์

โดยฝ่ายฆาราวาสประกอบด้วย ศ.พิเศษ ดร.นพ.วิชัย เทียมถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก  นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8  นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  ดร.นพ.ปราโมทย์ กิ่งโก้ ผู้จัดการศูนย์กลางสุขภาพลุ่มน้ำโขง พ.ท.วรายุส์ ตรีวัฒนสุวรรณ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี นายวันชัย อนุตรชัชวาล  ประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี  พร้อมด้วยผู้บริหารหน่วยงาน หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ภาคเอกชน เข้าร่วม    

โครงการนี้สืบเนื่องจากที่คณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) มีมติจากการประชุมครั้งที่ 2/2565 วันที่ 29 ก.ย. 2565 อนุมัติหลักการโครงการจังหวัดอุดรธานีเมืองทางการแพทย์สู่ระเบียงเศรษฐกิจอีสานตอนบนสู่อินโดจีน (Udonthani Green Medical Town : UDGMT) 

ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาจังหวัดอุดรธานี ให้เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์นานาชาติที่มีมูลค่าสูง เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวและการดูแลสุขภาพระดับโลก ฟื้นฟูเศรษฐกิจ และพลิกโฉมจังหวัดอุดรธานี เป็นมหาอำนาจด้านสุขภาพของโลก (World Class Wellness Destination) ภายใต้การขับเคลื่อนและการบูรณาการความร่วมมืออย่างเป็นเอกภาพ ระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม 

ประกอบด้วย 3 โครงการย่อย 1) โครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก 2) โครงการจัดตั้งศูนย์มะเร็ง เพื่อเป็นศูนย์การแพทย์แม่นยำภายในภูมิภาคอินโดจีน และ 3) โครงการจัดตั้งด้านการตรวจสารพันธุกรรมและการแพทย์แม่นยำ ภายใต้แนวคิดการพัฒนาทุนมนุษย์ และการพัฒนาบริการศักยภาพสูง เพื่อเป็นแม่เหล็กดึงดูด

สถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นหน่วยงานหลัก และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ได้จัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนกขึ้นมารองรับ โดยเป็นสถานบริการสุขภาพระดับตติยภูมิ ในการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข สำหรับประชาชนในพื้นที่ เขตสุขภาพที่ 8 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพมาตรฐาน เป็นสถานที่ผลิตและพัฒนาบุคลากร ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในสาขาต่าง ๆ ทางการแพทย์และสาธารณสุข 

รวมทั้งยกระดับศักยภาพทางการศึกษา วิจัย และบริการวิชาการทางการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้การปักหมุดให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการเรียนการสอนทางการแพทย์นานาชาติ (World Class Academic Campus) รองรับการเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติในภูมิภาคอินโดจีน 

แผนงานขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญในระยะที่ 1 (พ.ศ.2566-2568) โดยสำนักงานสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุดรธานี และสถาบันพระบรมราชชนก คือ การก่อสร้างโรงพยาบาลระดับตติยภูมิ 300 เตียง ประกอบด้วย อาคาร 6 หลัง ได้แก่

1) อาคารผู้ป่วยนอก และอุบัติเหตุฉุกเฉิน

2) อาคารผู้ป่วยใน 300 เตียง

3) อาคารผู้ป่วยนอก 5 ชั้น  

4) หอพัก เจ้าหน้าที่ 96 ห้อง  

5) อาคารบริการ 4 ชั้นอาคารพักศพ และ

6) อาคารศาลาสามัคคี (ศาลาธรรม)

งบประมาณการก่อสร้าง จำนวน 1,200 ล้านบาท เป็นงบประมาณจากผู้มีจิตศรัทธาบริจาค โดยมีพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินถวาย สันตุสสโก) เป็นประธานองค์อุปถัมภ์ ซึ่งจะมีพิธีวางเสาเอกเพื่อเริ่มการก่อสร้างดังกล่าว