svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

เปิด 7 มาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนมาไทย

02 มกราคม 2566

เปิด 7 มาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนมาไทย แนะซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ชี้ยังไม่จำเป็นต้องตรวจหาเชื้อ

กรณีจีนมีนโยบายเปิดประเทศตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2566 หลายประเทศต่างออกมาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้าประเทศ ทั้ง อิตาลี เกาหลีใต้ สหราชอาณาจักร อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย แคนาดา และสเปน  ให้ผู้เดินทางจากจีนต้องมีผลตรวจเชื้อโควิด-19 เป็นลบ 48 ชม. ก่อนเดินทาง 

 

รวมทั้งประเทศไทยที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา โดยได้กำหนดแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 เพื่อเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีนเข้าไทย ทั้งสิ้น 7 มาตรการ 

 

สำหรับ 7 มาตรการรับนักท่องเที่ยวจีนเข้าไทย ประกอบด้วย 

 

  • กำหนดมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 เพื่อรับผู้เดินทางจากประเทศจีน ได้แก่ การตรวจเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด 19 และกำหนดให้ผู้เดินทางซื้อประกันสุขภาพเดินทางระยะสั้นที่ครอบคลุมการรักษาโรคโควิด 19 ก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ พิจารณามาตรการดังกล่าวอย่างสอดคล้องกับข้อกำหนดของประเทศจีนในการรับผู้เดินทางเข้าประเทศ ที่กำหนดให้มีการตรวจ RT-PCR ก่อนขึ้นเครื่อง 48 ชั่วโมง
  • สื่อสารประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการของไทยและคำแนะนำต่างๆ ให้กับผู้เดินทางก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย โดยผ่านกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้ประกอบการสายการบิน ศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวในประเทศต่างๆ

 

  • เสริมสร้างความเชื่อมั่นในระบบการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของประเทศไทย โดยเฉพาะระบบเฝ้าระวังในผู้เดินทางเข้าประเทศที่ช่องทางเข้าออกประเทศ โดยการสุ่มตัวอย่างตรวจสายพันธุ์ (ปัจจุบันสายพันธุ์ที่พบในจีนไม่แตกต่างจากที่เคยมีรายงาน) และประเมินสถานการณ์เป็นระยะ เพื่อนำไปพิจารณากำหนดมาตรการที่เหมาะสม

 

เปิด 7 มาตรการรับมือนักท่องเที่ยวจีนมาไทย

 

  • เตรียมความพร้อมระบบบริการสาธารณสุขให้รองรับผู้ป่วยชาวต่างชาติได้มากขึ้น โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว

 

  • สื่อสารเน้นย้ำมาตรการป้องกันตนเองตลอดระยะเวลาที่ผู้เดินทางท่องเที่ยวอยู่ในประเทศไทย เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และจัดบริการสายด่วนสำหรับนักท่องเที่ยว
     
  • ด้านผู้ประกอบการและร้านค้า ดำเนินการตามแนวทาง SHA, SHA Plus

 

  • ภาคสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงคมนาคม สื่อสารไปยังผู้ประกอบกิจการ หรือผู้ที่ให้บริการนักท่องเที่ยวให้ได้รับวัคซีนโควิด 19 ครบ 4 เข็ม โดยทางภาคสาธารณสุขจะมีการเตรียมวัคซีนให้กับแรงงาน  ภาคธุรกิจท่องเที่ยว และภาคการคมนาคม เพื่อการกระตุ้นภูมิคุ้มกันโรค รวมถึงประชาชนคนไทยทุกคนให้ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 จำนวนรวม 4 เข็ม เพื่อลดการป่วยหนัก และลดการเสียชีวิต


นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า  คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ จะเสนอแนวทางและมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ต่อผู้บริหารในระดับกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับการเตรียมรับผู้เดินทางจากประเทศจีนในวันที่ 5 มกราคม 2566 นี้ เพื่อกำหนดเป็นมาตรการของประเทศร่วมกันต่อไป


ศ.เกียรติคุณ นพ.สมหวัง ด่านชัยวิจิตร ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการฯ ระบุว่า ในขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดให้ตรวจหาเชื้อ โควิด19 ในผู้เดินทางจากประเทศจีน สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ European CDC แต่หากมีข้อมูลการเฝ้าระวังสายพันธุ์หรือสถานการณ์ระบาดที่เปลี่ยนแปลง จะพิจารณาความจำเป็นของการตรวจหาเชื้อโควิดก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยอีกครั้ง