svasdssvasds

วิธีตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 เริ่มวันแรก 16 ก.ย. ดูเลย

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
15 ก.ย. 2565 เวลา 23:20 น. 145.0k

วิธีตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 กระทรวงการคลัง เปิดให้ตรวจสอบสถานะเริ่มวันนี้ 16 กันยายน ดูรายละเอียดทั้งหมดที่นี่

วันนี้ 16 กันยายน จากกรณีที่ กระทรวงการคลัง เปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565  ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายนที่ผ่านมา ล่าสุด กระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (โครงการฯ) ปี 2565 วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 ณ เวลา 15.00 น.

 • มีประชาชนลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 13,111,355 ราย
 •  โดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 8,373,969 ราย
 • และลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียน 4,737,386 ราย

 

ทั้งนี้ ประชาชนที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง คือ

 ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์

 

ลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่

 • สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ธนาคารออมสิน
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ)
 • สำนักงานคลังจังหวัดทั้ง 76 จังหวัดทั่วประเทศ สังกัดกรมบัญชีกลาง
 •  ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต
 •  และศาลาว่าการเมืองพัทยา เมืองพัทยา
 • ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน ได้ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2565 จนถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565

 

 

สำหรับการลงทะเบียนในช่วงวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์ ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถลงทะเบียนได้ที่สาขาของธนาคารข้างต้นที่เปิดให้บริการในห้างสรรพสินค้า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ไม่สามารถลงทะเบียนได้ในวันธรรมดา

 

ผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนและมีสถานะแสดงข้อความว่า “กระทรวงการคลังได้รับข้อมูลการลงทะเบียนของท่านครบถ้วนแล้ว” สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป ผ่านเว็บไซต์หรือให้หน่วยงานรับลงทะเบียนเป็นผู้ตรวจสอบโดยกรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก และวันเดือนปีเกิด โดยผู้ลงทะเบียนที่ลงทะเบียนในช่วงตั้งแต่วันที่ 5 – 8 กันยายน 2565 สามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 16 ก.ย. 65 สำหรับผู้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2565 จะสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน

 

โดยมีรายละเอียดการประกาศผลการลงทะเบียนตามตารางนี้

 

 

วิธีตรวจสอบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

ทั้งนี้ เมื่อผู้ลงทะเบียนตรวจสอบข้อมูลแล้ว พบว่า

 •  “สถานการณ์ลงทะเบียนสมบูรณ์” : ให้ผู้ลงทะเบียนรอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ โดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในช่วงเดือนมกราคม 2566
 •  “สถานการณ์ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์” : เนื่องจากข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไม่ตรงตามฐานข้อมูลกรมการปกครอง ระบบจะขึ้นข้อความแสดงโดยระบุสาเหตุของการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ ดังนี้

1. ผู้ลงทะเบียนเป็นพระภิกษุ/สามเณร/แม่ชี

2. ไม่พบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน

3.สถานภาพบุคคลของผู้ลงทะเบียนไม่ถูกต้อง มีสถานะเสียชีวิต หรือย้ายไปต่างประเทศ หรือจำหน่าย

4.ผู้ลงทะเบียนไม่ได้มีสัญชาติไทย

5.ผู้ลงทะเบียนมีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือรูปแบบวันเดือนปีเกิดไม่ถูกต้อง

6. ผู้ลงทะเบียนมีคู่สมรส

7.ผู้ลงทะเบียนแจ้งข้อมูลคู่สมรสไม่ถูกต้อง

8.ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรครบถ้วน แต่หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของบุตรไม่ถูกต้อง

9. ผู้ลงทะเบียนแจ้งจำนวนบุตรไม่ครบถ้วน โปรดตรวจสอบจำนวนบุตรและข้อมูลเลขบัตรประชาชนของบุตรทุกราย

 

ในกรณีที่ผู้ลงทะเบียนมีสถานะการลงทะเบียนไม่สมบูรณ์

 • สามารถตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลได้ ณ ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต
 • โดยหากผู้ที่ลงทะเบียนที่หน่วยงานรับลงทะเบียนจะต้องติดต่อขอแก้ไขข้อมูล ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนที่ผู้ลงทะเบียนได้ยื่นแบบฟอร์มลงทะเบียนไว้เท่านั้น
 • และสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลที่หน่วยงานรับลงทะเบียนใดก็ได้ โดยจะต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2565

 

วิธีตรวจสอบผลลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 มีขั้นตอนดังนี้

ล่าสุด นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง

ผู้ลงทะเบียนทุกคนที่ได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้ลงทะเบียน “ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน” ได้ในทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ถัดไป โดยสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนดังกล่าวได้ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์

 

วิธีตรวจสอบลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565

หรือโทรติดต่อสอบถามดังนี้

 • สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 094-858-9794 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3502 3503 3506 3536 3542 3518 หรือโทร. 08-5842-7102 , 08-5842-7103, 08-5842-7104 ,08-5842-7105, 08-5842-7106, 08-5842-7107 (เวลาทำการ 08.30 – 16.30 น.)
 • ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โทร. 02-109-2345 (เวลาทำการ 08.30 – 17.30 น.)

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด