svasdssvasds

สสว.ผนึก 4 หน่วยงานยกระดับเอสเอ็มอีกว่า 400 รายด้วยดิจิทัลผ่าน “MSME Step Up”

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
12 ก.ย. 2565 เวลา 7:05 น.

สสว.ผนึก 4 หน่วยงานยกระดับเอสเอ็มอีกว่า 400 รายด้วยดิจิทัลผ่าน “MSME Step Up” ผ่านแคมเปญพิเศษบน Shopee มุ่งหวังให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืน

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า  สสว. ได้ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เพือจำทำโครงการยกระดับผู้ประกอบการรายย่อย (MSME Step up) ปีงบประมาณ 2565

 

โดยมุ่งเน้นกลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย โดยเฉพาะผู้ประกอบการ OTOP ในกลุ่ม A และ B ให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น อาทิ การจดทะเบียนการค้า ระบบ DBO Registered มาตรฐาน อย. เป็นต้น ผ่านการส่งเสริมและยกระดับในด้านต่าง ๆ โดยการให้ความรู้และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการประกอบธุรกิจ 
 

การเลือกใช้เครื่องมือดิจิทัลในการทำการตลาดยุคดิจิทัล การยกระดับมาตรฐานสินค้า การทำบัญชีที่ถูกต้อง การดำเนินการส่งเสริมและยกระดับการประกอบการดังกล่าว จะทำให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ ซึ่งจะเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป

 

ทั้งนี้ การระบาดของโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก รวมถึงระบบเศรษฐกิจของประเทศไทยและมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจำนวนมาก การปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจ และการเข้าสู่ระบบเพื่อรับการสนับสนุนจากภาครัฐจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง 

 

สสว.ผนึก 4 หน่วยงานยกระดับเอสเอ็มอีกว่า 400 รายด้วยดิจิทัล

 

ดังนั้นเพื่อให้ สสว. สามารถเข้าถึงข้อมูลของผู้ประกอบการ และดำเนินการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว รวมทั้งเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในยุค NEW NORMAL และ NEXT NORMAL โดยเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อยที่ต้องอาศัยเงินหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง สสว. จึงได้ร่วมมือกับทั้ง 4 หน่วยงานดังกล่าว

“โครงการนี้เป็นความร่วมมือกับอีก 4 หน่วยร่วม เพื่อยกระดับผู้ประกอบการรายย่อยสู่การ Formulization รองรับการประกอบการในยุค Next Normal และผลักดันผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าสู่ระบบของภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อ สสว. จะได้แก้ปัญหาได้ตรงจุดตามความต้องการของผู้ประกอบการ"

 

สำหรับหนึ่งในกิจกรรมสำคัญคือการสร้างทักษะและประสบการณ์การใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งส่งเสริมการตลาดผ่านช่องทางดิจิทัลที่ได้รับความร่วมมือจาก Shopee ตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม – 9 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา" 

 

สสว.ผนึก 4 หน่วยงานยกระดับเอสเอ็มอีกว่า 400 รายด้วยดิจิทัล

 
ผู้แทนช้อปปี้ (ประเทศไทย) กล่าวว่า เปิดเผยว่า การจัดแคมเปญ MSME STEP UP  บน Shope เป็นหนึ่งในช่องทางสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศไทยโดยเฉพาะด้านของดิจิทัลเทคโนโลยีในการยกระดับความสามารถและมาตรฐานของผู้ประกอบการ ทั้งยังใช้ศักยภาพของแพลตฟอร์มของช้อปปี้ ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานในทั่วประเทศ นับเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมความมุ่งมั่นและตั้งใจของ สสว. และ 4 หน่วยงานพันธมิตรในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการ 

 

"เชื่อว่าความร่วมมือในครั้งนี้และครั้งต่อๆ ไป จะช่วยผลักดันและเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการให้สามารถนำพาธุรกิจให้เติบโตได้อย่างแข็งแรงยิ่งขึ้น"

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด