svasdssvasds

"สสว."ผนึกหอการค้าไทยดันสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต

ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล
|
10 ส.ค. 2565 เวลา 10:14 น.

"สสว."ผนึกหอการค้าไทยดันสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต หนุนแคมเปญ Health Cuisine & Beauty Festival 2022 บน Shopee

นายวีระพงศ์  มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า สสว.ได้ดำเนินการร่วมกับหอการค้าไทยจัดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต Next Normal ซึ่งได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ Innovation-Driven Entrepreneurs (IDE)  จากที่ปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำการพัฒนาและยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้จริง รวมถึงสร้างผลลัพธ์ทางธุรกิจอย่างเป็นรูปธรรมที่จะผลักดันสินค้าและบริการสู่ธุรกิจ Next Normal 

 

ทั้งนี้ จึงนำมาสู่แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee ซึ่งสนับสนุนด้านช่องทางการตลาดดิจิทัลให้แก่ผู้ประกอบการร่วมกับ สสว. มาตลอด 

 

กระแสความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยี และโรคระบาดโควิด-19 ทำให้เกิดรูปแบบการทำธุรกิจใหม่ๆ มากขึ้น รวมทั้งเรื่องวิถีชีวิตยุคใหม่ที่ทำให้สังคม เทคโนโลยี ไลฟ์สไตล์ มีการเปลี่ยนแปลงไป โดยปัจจุบันนี้ธุรกิจดั้งเดิมหลายประเภทจึงต้องปรับตัวจากการมีหน้าร้านไปสู่แพลตฟอร์มออนไลน์ ปรับเปลี่ยนสินค้าโดยเพิ่มเทคโนโลยี 

ดังนั้น ผู้ประกอบการธุรกิจจำต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิด พัฒนาทักษะใหม่ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจ การสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิต 

 

และบริการแบบเดิมให้มากขึ้น หรือ เป็นรูปแบบบริการบนแพล็ตฟอร์มในโดลธุรกิจ รูปแบบใหม่ มีการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะในการประกอบธุรกิจอนาคตสมัยใหม่ Next Normal 

 

สสว.ผนึกหอการค้าไทยดันสุดยอด 30 ผู้ประกอบการใหม่เข้าสู่ธุรกิจอนาคต

 

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเริ่มต้นธุรกิจในวิถีการดำเนินธุรกิจยุคใหม่ในกลุ่มอุตสาหกรรมตามนโยบายรัฐบาล และเพื่อพัฒนาวิธีคิดและแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกการค้าในยุคใหม่ให้กับผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดเลือก จำนวน 53 บริษัท จากทั่วประเทศ 
 

ทั้งเชิงวิชาการสู่การนำไปปฏิบัติได้จริง อาทิ Business Model Canvas , Value Proposition Canvas , Design Project , Technology Enablement การปั้นสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ ให้สามารถขายสินค้าบน Platform

 

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

 

แคมเปญ “Health Cuisine & Beauty Festival 2022” บน Shopee นี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญของโครงการ โดยได้คัดเลือกผู้ประกอบการจำนวน 30 ราย ซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญธุรกิจในสาขาต่างๆ ให้คำแนะนำมาอย่างต่อเนื่อง ผ่าน Business Matching กับ Modern Trade ชั้นนำของประเทศ เพื่อทำให้เป็นผู้ประกอบการ Next Normal ได้อย่างสมบูรณ์แบบ 

แท็กที่เกี่ยวข้อง

logo-pwa

เพิ่ม Thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด