svasdssvasds

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ราคาขายกี่บาท คลิกอ่านราคาทองรูปพรรณที่นี่

27 มิ.ย. 2565 เวลา 10:04 น. 32.4k

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำนวันที่ 27/6/2565 ราคาขายทองรูปพรรณ กี่บาทคลิกอ่านรายละเอียดราคาทองรูปพรรณทั้งหมดได้ที่นี่

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 27/6/2565  วันนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,350 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,850 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,700 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,200 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565

 

 

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 26/6/2565  วันนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,350 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,850 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,700 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,200 บาท

 

 

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 23/6/2565  วันนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,375 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,875บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,750 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,250 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 22/6/2565  วันนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,350 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,850 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,700 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,200 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 21/6/2565  วันนี้รราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,400 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,900 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,800 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,300 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 20/6/2565  วันนี้ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,375 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,875 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,750 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 31,250 บาท

 

 

 

 

 

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 19/6/2565  วันนี้ราคาไม่เปลี่ยนแปลงเหตุไม่มีการซื้อขาย ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 •  ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,350 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม 15,850  บาท
 •  ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,700 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม  31,200 บาท

 

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 17/6/2565  ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 •  ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,400 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม 15,900  บาท
 •  ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,650 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม  31,150 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 16/6/2565  ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,175 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม 15,675 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,350 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวม  30,850 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 15/6/2565 ราคาลดลง 50 บาท ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,100 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 15,600 บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,200 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมทั้งสิ้น 30,700 บาท

 

 

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 14/6/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,125 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 15,625  บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,250 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 30,750 บาท

ราคาทอง 2 สลึงวันนี้ 2565 ประจำวันที่ 13/6/2565 ราคาทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ

 • ทองครึ่งสลึงทอง 2 สลึงหรือ 50 สตางค์  ราคา 15,300 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 15,800  บาท
 • ราคาทอง 1 บาท ราคา 30,600 บาท บวกค่ากำเหน็จ 500 บาท รวมราคาทั้งสิ้น 31,100  บาท.

 

 

 

 

 

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง