14 เมษายน 2021

ยกระดับ "กลุ่มเปราะบาง" ขึ้นเป็นปัญหา "อาเซียน"

09 Jun 2020 18:34 น.
อ่าน 1,624 ครั้ง

ยกระดับ "กลุ่มเปราะบาง" ขึ้นเป็นปัญหา "อาเซียน"

ครม.เห็นชอบ ร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรมต.อาเซียนด้านสวัสดิการสังคมฯ ร่วมมือดูแล "กลุ่มเปราะบาง" ในอาเซียน


วันที่ 9 มิ.ย. 63 นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ว่า ครม.เห็นชอบร่างถ้อยแถลงร่วมของการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนาว่าด้วยการบรรเทาผลกระทบของโควิด-19 ต่อ กลุ่มเปราะบางในอาเซียน (Joint Statement of the ASEAN Ministerial Meeting on Social Welfare and Development on Mitigating Impacts of COVID-19 on Vulnerable Groups in ASEAN) ตามที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ ซึ่งจะมีการประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video conference) ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 มีสาระสำคัญของการดูแลกลุ่มคนเปราะบางระดับอาเซียน คือ เป็นการประกาศเจตนารมณ์ร่วมของรัฐมนตรีอาเซียนด้านสวัสดิการสังคมและการพัฒนา ในการตระหนักถึงความร้ายแรงของสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อชีวิตความเป็นของเด็ก สตรี คนพิการ ผู้สุงอายุ ผู้ยากไร้ กลุ่มคนชายขอบในสังคม รวมถึงความจำเป็นในการปกป้องคุ้มครองสิทธิ สวัสดิภาพ และศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของกลุ่มคนเหล่านี้อย่างเร่งด่วน 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

เกาะติด "เยียวยากลุ่มเปราะบาง" เด็ก ผู้สูงอายุ ผู้พิการ รับเงิน 3,000บาท

"เยียวยากลุ่มเปราะบาง" จาก 13 ล้านคน เหลือ 7 ล้านคน

พม.ผุดแอพฯช่วยเหลือ "กลุ่มเปราะบาง"


โดยให้คำมั่นว่าจะดำเนินการและผลักดันในประเด็นต่อไปนี้

1.สร้างหลักประกันการเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมในเวลาที่เหมาะสม ด้วยการจัดสรรงบประมาณภาครัฐที่เพียงพอสำหรับการช่วยเหลือสังคม

2.ปกป้องสิทธิ ความปลอดภัย และศักดิ์ศรี

3.สร้างความมั่นคงด้านสุขภาพและความปลอดภัยให้นักสังคมสงเคราะห์

4.เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในระดับชาติและความร่วมมือระหว่างสาขาในระดับอาเซียน

5.มุ่งมั่นที่จะพัฒนาโครงการฟื้นฟูเยียวยาภายหลังการสิ้นสุดของการแพร่ระบาดแบบบูรณาการและครอบคลุม

6.ยึดมั่นที่จะพัฒนาแผนงานและมาตรการต่อเนื่องที่ผนวกรวมประเด็นคนพิการ คำนึงถึงมิติชายหญิง ตระหนักถึงมิติด้านอายุ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของเด็ก

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend