3 มีนาคม 2021

กทปส. หนุนติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนคนสูงวัย”เพิ่มโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

16 Jan 2021 18:04 น.
อ่าน 147 ครั้ง

กทปส. หนุนติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนคนสูงวัย”เพิ่มโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

กทปส. หนุนติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนคนสูงวัย”เพิ่มโอกาสเข้าถึงสวัสดิการวัย 60+ นำร่องบ้านพักคนชรา 13 แห่งทั่วไทย หวังปลุกวัยเกษียณเท่าทันข่าวสาร - กระตุ้นการเรียนรู้


นายนิพนธ์ จงวิชิต ผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายใต้การกำกับดูแลของ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) เปิดเผยว่า กทปส. ในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเข้าถึงบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคม (Universal Service Obligation: USO Net) อนุมัติงบประมาณกว่า 8 ล้านบาท ให้มูลนิธิมิตราทร ติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนของคนสูงวัย” เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงสวัสดิการผู้สูงอายุ โดยนำร่องติดตั้งที่สถานสงเคราะห์คนชรา และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ 13 แห่งทั่วประเทศ

ศูนย์ดังกล่าว จัดเป็นการขอรับทุนสนับสนุนงบฯ ใน ทุนประเภทที่ 1 โครงการที่เกิดจากผู้ขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนจากเงิน กทปส. (Open Grant) เป็นทุนสนับสนุนประเภททั่วไป ที่เปิดโอกาสให้ผู้ประสงค์จะขอรับการส่งเสริมและสนับสนุนสามารถ ยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนได้ หากโครงการดังกล่าวสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนฯ ตามที่กฎหมายกำหนด อาทิ ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง และบริการเพื่อสังคม (USO) ด้านการพัฒนาทรัพยากรสื่อสาร การวิจัยและพัฒนา (R&D) ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศ (HRD) และด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (Consumer Protection)นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิมิตราทร กล่าวว่า ขณะะนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนของคนสูงวัย” ที่ สถานสงเคราะห์คนชรา และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2563 อาทิ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้สูงอายุจำนวน 200 ราย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุชลบุรี จ.ชลบุรี มีผู้สูงอายุจำนวน 193 ราย สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จ.ตรัง มีผู้สูงอายุจำนวน 72 ราย สถานสงเคราะห์คนชราบ้านวัยทองนิเวศม์ จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวน 73 ราย 

ภายในศูนย์เน็ตฯ  จะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ต อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงได้รับการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 

นางยุวดี นิ่มสมบุญ ประธานมูลนิธิมิตราทร กล่าวว่า ขณะะนี้ได้ดำเนินการติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนของคนสูงวัย” ที่ สถานสงเคราะห์คนชรา และ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จำนวน 13 แห่ง เป็นที่เรียบร้อยแล้วในปี 2563 อาทิ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จ.พระนครศรีอยุธยา มีผู้สูงอายุจำนวน 200 ราย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุชลบุรี จ.ชลบุรี มีผู้สูงอายุจำนวน 193 ราย สถานสงเคราะห์คนชราบ้านศรีตรัง จ.ตรัง มีผู้สูงอายุจำนวน 72 ราย สถานสงเคราะห์คนชราบ้านวัยทองนิเวศม์ จ.เชียงใหม่ มีผู้สูงอายุจำนวน 73 ราย 

กทปส. หนุนติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนคนสูงวัย”เพิ่มโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

ภายในศูนย์เน็ตฯ  จะได้รับการติดตั้งอุปกรณ์ต่าง ๆ อาทิ แท็บเล็ต (Tablet) สำหรับผู้สูงอายุ อุปกรณ์จัดเก็บแท็บเล็ต อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ค่าบริการอินเตอร์เน็ต รวมถึงได้รับการจัดอบรมหลักสูตรการใช้งานคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต เป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ระบบสารสนเทศด้วยตนเอง ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 


อย่างไรก็ดี ด้วยวัยที่เพิ่มมากขึ้นของผู้สูงอายุ จะมีความสามารถในการเคลื่อนไหวร่างกายได้ช้าลง โดยในกรณีที่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงลำพัง หรือไม่มีกิจกรรมใด ๆ จะยิ่งส่งผลให้ร่างกายและสติปัญญาเสื่อมเร็วยิ่งขึ้น ดังนั้น การมีกิจกรรมให้ผู้สูงอายุอ่าน ฟัง เขียน หรือสนทนา ผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทั้งเพื่อการติดต่อสื่อสาร การสืบค้นสิทธิหรือสวัสดิการที่ตนพึงได้ แลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้อื่น เพิ่มพูนทักษะอาชีพ หรือกระทั่งเลือกชมเพื่อความบันเทิง จะช่วยกระตุ้นให้คนวัยนี้มีกระบวนการคิด เรียนรู้ ตื่นตัวอยู่เสมอ ตลอดจนลดภาวะซึมเศร้า เหงา หรือเครียดได้ในระดับหนึ่ง

กทปส. หนุนติดตั้ง “ศูนย์เน็ตชุมชนคนสูงวัย”เพิ่มโอกาสเข้าถึงสวัสดิการ

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend