แรงงานไทยขาด ‘ทักษะดิจิทัล’ เอกชนแห่เปิดศูนย์อัพสกิล

22 พ.ย. 2563 เวลา 6:27 น. 509

โควิดชี้ภาพปัญหาแรงงานไทยขาดทักษะดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี เอกชนแห่เปิดศูนย์อัพสกิลหวังสร้างอีโคซิสเต็มหนุนแรงงาน-ผู้ประกอบการไทย

      จากปัญหาการว่างงานของคนไทยหลายล้านคน หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 นั้นทำให้เห็นได้ชัดว่าแรงงานไทยยังขาดทักษะที่สำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะทักษะด้านดิจิทัลและการใช้เทคโนโลยี ทั้งนี้ภาคเอกชนจึงได้ผนึกกำลังเร่งสร้างอีโคซิสเต็มเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ Up-Skill และ Re-Skill ด้านดิจิทัลแก่บุคลากร วัยแรงงานของไทยให้สามารถปรับตัว อยู่รอดได้ในยุคดิจิทัล ดิสรัปชัน และก้าวสู่อาชีพใหม่รับ Next Normal

      นายฐนสรณ์ ใจดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ทรู ดิจิทัล พาร์ค กล่าวว่า ทรู ดิจิทัล พาร์คได้เปิดตัว “ศูนย์รวมสถาบันการเรียนรู้ด้านดิจิทัลระดับโลก” (True Digital Park House of Digital Academy) แห่งแรกและแห่งเดียวในไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมทุกโอกาสการเรียนรู้และเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล โดยได้ร่วมมือกับพันธมิตรองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการเสริมสร้างบุคลากรของประเทศให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและตอบโจทย์องค์กรต่างๆ ที่เร่งทรานส์ฟอร์มธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล 

      นอกจากนี้ House of Digital Academy จะเชื่อมต่อและจับคู่องค์กรกับผู้ที่กำลังมองหางานเพื่อสนับสนุนแรงงานที่กำลังว่างงานในปัจจุบัน โดยตั้งเป้าผู้ที่เข้ามาเรียนประมาณ 2 แสนคนภายในปี 2564 และคาดว่าภายในปี 2565-2566 จะเพิ่มเป็น 7 แสนคน ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของพาร์ทเนอร์ ซึ่งในเฟสที่ 1 นั้นเน้นไปที่การสร้างอีโคซิสเต็ม และเฟส 2 คาดว่าจะเปิดบริการในปี 2565 เน้นไปที่การสร้างทักษะอาชีพ โดยหลักสูตรนั้นมีทั้งโปรแกรมฟรีและมีค่าใช้จ่ายสำหรับโปรแกรมที่ต้องการใบประกาศนียบัตร

 

     จะเห็นว่าหลังจากสถานการณ์โควิดนั้นมีคนตกงานเพิ่มขึ้นมากกว่า 3 ล้านคน ในอนาคตจะมีอาชีพใหม่เกิดขึ้นในตลาดงานแต่ไม่เพียงพอที่จะรองรับกับจำนวนคนตกงาน หลายคนจำเป็นต้องออกมาทำธุรกิจแต่ก็ยังขาดทักษะ เนื่องจากแต่ละปีมหาวิทยาลัยในไทยมีเด็กจบการศึกษากว่า 5 แสนคน House of Digital Academy คาดหวังว่าประมาณ 20% ของคนกลุ่มนี้จะเข้ามาอัพสกิลรีสกิล โดยคาดหวังที่จะสร้างอีโคซิสเต็มด้านการศึกษาและพัฒนาทักษะแรงงาน

“ขณะที่ปัญหาของผู้ประกอบการสตาร์ทอัพหลักๆ คือ เรื่องของทาเลนต์โดย 40% ของสตาร์ทอัพนั้นเปิดเผยว่าทาเลนต์เป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะคนที่อยากทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพนั้นไม่รู้ว่าตัวเองต้องเก่งในระดับไหนหรือต้องมีทักษะด้านใดบ้าง ซึ่ง House of Digital Academy ต้องการเป็น Neutral แพลตฟอร์มที่ทุกแบรนด์สามารถเข้ามาร่วมกันได้อย่างไม่มีอคติ (Bias) เพราะเรื่องของการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญ”

แรงงานไทยขาด ‘ทักษะดิจิทัล’ เอกชนแห่เปิดศูนย์อัพสกิล

       นอกจากนี้ทางเฟซบุ๊กก็ได้มีการเปิดตัวโครงการ Boost with Facebook เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจรายย่อยในไทยเสริมสร้างศักยภาพด้านดิจิทัล เชื่อมต่อกับลูกค้าและสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจบนช่องทางออนไลน์ โดยจัดโครงการฝึกอบรมทั้งในรูปแบบบุคคลและแบบออนไลน์ที่มีเนื้อหาครอบคลุมเกี่ยวกับการสร้างบัญชีธุรกิจบน Facebook และ Instagram ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้ประกอบการไทยและเจ้าของธุรกิจขนาดกลางและเล็กที่มีความสนใจ นอกจากนี้ยังได้ออกแบบการจัดอบรมโดยคำนึงถึงปรัชญาความหลากหลายและการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการทุกภาคส่วน (Diversity & Inclusion) โดยร่วมกับพันธมิตรในชุมชนที่มีความแตกต่างหลากหลาย ทั้งกลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย บุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) และผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล เพื่อช่วยให้กลุ่มคนชายขอบเหล่านี้สามารถเข้าถึงการอบรมและแหล่งข้อมูลที่จำเป็นเพื่อให้พวกเขาสามารถเป็นส่วนหนึ่งของยุคเศรษฐกิจดิจิทัลแบบใหม่ได้

       อย่างไรก็ตามสำหรับโครงการ Boost with Facebook นั้นเปิดตัวในปี 2562 โดยได้จัดอบรมให้ผู้ประกอบการไทยไปแล้วกว่า 4,500 ราย ในรูปแบบออฟไลน์และ 2,300,000 คน ผ่านคอร์สออนไลน์ โดยเข้าถึงผู้ประกอบการรายย่อยจำนวน 2,183 ราย มีการจัดการฝึกอบรมในแบบบุคคลไปแล้วทั้งสิ้น 19 ครั้งและในรูปแบบออนไลน์ 27 ครั้ง ผู้เข้ารับการอบรม 796 คน หรือ 38% มาจากกลุ่มคนชายขอบและกลุ่มประชากรเป้าหมายต่างๆ ได้แก่ กลุ่มบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQI) 28% กลุ่มผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย 20% วิสาหกิจชุมชน 20% กลุ่มผู้มีรายได้น้อย 18% กลุ่มผู้ว่างงาน 7% กลุ่มผู้สูงอายุ5% 

: หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับ 3,629 หน้า 16 วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2563 

แท็กที่เกี่ยวข้อง