13 มิถุนายน 2021

ดีอีจับมือภาครัฐและสถาบันการศึกษา พัฒนากำลังคน Data Science

07 Jun 2019 19:02 น.
อ่าน 1,159 ครั้ง

ดีอีจับมือภาครัฐและสถาบันการศึกษา พัฒนากำลังคน Data Science

      กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 20 แห่ง จัดตั้งเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐภายใต้การดำเนินการของสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแพลตฟอร์มสำหรับภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาและประชาชนใช้ 

 

ดีอีจับมือภาครัฐและสถาบันการศึกษา พัฒนากำลังคน Data Science

      

    ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธี กล่าวว่า ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตกลายเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนหมู่มาก ซึ่งก่อให้เกิดข้อมูลในปริมาณมหาศาลและเติบโตอย่างรวดเร็วหรือที่เรียกว่า บิ๊กดาต้า (Big Data) ซึ่งเป็นโอกาสของรัฐบาลที่จะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน แต่การจัดการกับข้อมูลขนาดใหญ่ที่ต้องปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลานั้น จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีทักษะและความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน หรือ Data Scientist ซึ่งปัจจุบันความต้องการบุคลากรประเภทนี้ ทั้งในภาครัฐและเอกชนมีปริมาณที่สูงมาก แต่กลับมีจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในภาครัฐที่สูญเสียบุคลากรกลุ่มนี้ให้กับภาคเอกชนและต่างประเทศ เนื่องจากมีการให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่า  
          ด้าน รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูล Big Data Experience เผยว่า สถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ได้จัดตั้งขึ้นเป็นสถาบันภาครัฐแห่งแรกของประเทศไทยที่เน้นด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) โดยสถาบันฯ ได้มีการระดมบุคลากรในสาขาที่ขาดแคลน ได้แก่ นักวิทยาศาสตร์และวิศวกรข้อมูลให้เข้ามาร่วมทำงาน โดยสถาบันฯ จัดตั้งในรูปแบบหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ภายใต้การกำกับดูแลของดีป้า  อีกทั้ง GBDi ยังให้ค่าตอบแทนที่สูงกว่าภาครัฐทั่วไป ซึ่งสามารถดึงดูดคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถเข้ามาร่วมทำงานได้มากกว่าระบบภาครัฐแบบดั้งเดิม โดยตั้งเป้าให้สถาบันฯ เป็นหน่วยงานกลางสำหรับให้ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษาและประชาชนใช้ เพื่อสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data Analytics) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของประเทศไทย พร้อมทั้งสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐสร้างวัฒนธรรมการวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อประกอบการตัดสินใจ การวางนโยบาย การกำหนดแผน (Data Driven Decision) และการดำเนินงานขับเคลื่อนแผน (Insight to Operation) รวมถึงการให้บริการแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ (Business and Citizen Services) 

 

ดีอีจับมือภาครัฐและสถาบันการศึกษา พัฒนากำลังคน Data Science          

     สำหรับเครือข่ายความร่วมมือเรื่องการพัฒนาบุคลากรเพื่อใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาครัฐมีบุคลากรที่สามารถบริหารจัดการข้อมูลเพื่อสร้างคุณค่าร่วมกับทุกภาคส่วน  โดยเครือข่ายประกอบด้วยหน่วยงานภาครัฐ และ สถาบันการศึกษา รวม 21 หน่วยงาน อาทิ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน), สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล(องค์การมหาชน),จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย- เกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี,มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, มหาวิทยาลัยมหิดล, มหาวิทยาลัย-รังสิต, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นต้น


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend