7 พฤษภาคม 2021

ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ระดับ 5 ดาว

01 May 2021 14:38 น.
อ่าน 254 ครั้ง

ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ระดับ 5 ดาว

มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมินความพร้อม เกณฑ์ "QS Stars University Rating System" ระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ย้ำคุณภาพและมาตรฐานระดับสสากล


รองศาสตราจารย์ ดร. เภสัชกร สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยมหิดลสามารถผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ถึง 7 ด้าน โดยเกณฑ์ QS Stars University Rating System ที่ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประเมิน ในระดับ 5 ดาว 7 ด้าน ได้แก่ Teaching (ด้านการเรียนการสอน) Employability (ด้านการมีงานทำของบัณฑิต) Internationalization (ด้านความเป็นนานาชาติ) Facilities (ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก) Arts And Culture (ด้านศิลปะและวัฒนธรรม) Innovation (ด้านนวัตกรรม) และ Life Sciences And Medicine  ซึ่งจากผลการประเมิน สะท้อนจุดแข็งของมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ จากการที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับในสาขา Life Sciences And Medicine อยู่ที่ 143 ของโลก และด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ จากการที่ มหาวิทยาลัยมหิดล มีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ เป็นสถาบันที่จัดการเรียนการสอนดนตรีที่ได้มาตรฐานจนได้รับการจัดอันดับอยู่ใน Top 100 ของโลก

ม.มหิดล ผ่านการประเมิน QS Stars University Rating System ระดับ 5 ดาว

การจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก (World Class University Rankings) ทำให้แต่ละสถาบันอุดมศึกษาได้รู้ว่าตัวเองกำลังอยู่ ณ จุดใด เพื่อให้เกิดแรงผลักดัน สร้างสรรค์ และพัฒนาสู่สิ่งที่ดีขึ้น ซึ่งหนึ่งในกระดานที่ได้รับการยอมรับในระดับโลก คือ การจัดอันดับโดย Quacquarelli Symonds Ltd หรือ QS จากสหราชอาณาจักร ซึ่งในส่วนของประเทศไทย โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สปอว.) ได้สนับสนุนให้มีการใช้เกณฑ์ "QS Stars University Rating System" เพื่อประเมินความพร้อมของมหาวิทยาลัยไทย 14 แห่ง เพื่อส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยยกระดับคุณภาพและมาตรฐานทัดเทียมในระดับสากล ซึ่ง QS Stars University Rating System ถือเป็นระบบประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษาที่ทั่วโลกให้การยอมรับ พร้อมก้าวสู่การพลิกโฉมระบบอุดมศึกษา ในโครงการ Reinventing University ต่อไป

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันอุดมศึกษาสถาบันแรกของไทยที่ผ่านการประเมินจาก QS Stars University Rating System ในระดับ 5 ดาว ซึ่งการประเมินจะมีผล 3 ปี คือ ตั้งแต่ปีพ.ศ.2564 - 2567 ซึ่งจากการประเมิน QS Stars University Rating System ในครั้งนี้จะทำให้ มหาวิทยาลัยไทยได้ทราบจุดแข็งและจุดอ่อน ที่จะทำให้ได้เห็นมุมมองต่อการพัฒนาคุณภาพเพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศและผลักดันสู่ 1 ใน 100 มหาวิทยาลัยอันดับโลกได้ตามเป้าหมายต่อไป 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง


Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend