13 พฤษภาคม 2021

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

27 Apr 2021 11:57 น.
อ่าน 48 ครั้ง

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

PEA จัดให้มีมาตรการจัดเหลื่อมเวลา ให้ผู้ประกอบการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า โดยจำกัดจำนวนผู้มายื่นต่อวัน รวมถึงจัดให้มีการรักษาระยะห่างโดยให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคไวรัสโคโรนา Covid 19 ทั้งนี้ จะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลามายื่นซอง ได้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น. เพื่อมายื่นซองคำเสนอขอขายไฟฟ้า ในวันที่ 27-30 เมษายน เวลา 8.30-16.30 น. (พักกลางวัน 12.00-13.00 น.)

โดยผู้ยื่นสามารถเลือก วัน และช่วงเวลาที่จะเข้ามายื่นซองเอกสาร ผ่านทางระบบ PPIM (https://ppim.pea.co.th) โดย log in ตาม User ที่เคยลงทะเบียนไว้ และเลือกวันเวลาที่ต้องการมายื่นเอกสาร พิมพ์ใบนัดหมายวันเวลายื่นเอกสารจากระบบ PPIM เพื่อนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ PEA ตามวันและเวลาที่นัดหมาย พร้อมซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาที่มีใบปะหน้าซองซึ่งพิมพ์จากระบบ PPIM หรือสำเนาใบเสร็จการชำระเงินค่าหลักประกันการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า เพื่อแสดงว่าได้ชำระเงินค่าหลักประกันฯ เรียบร้อยแล้ว

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนPEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

ล่าสุด มีบริษัทที่จองคิวยื่นคำเสนอขายและค่าค้ำประกันซองแล้วกว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชนตามคิวที่จองเวลาไว้ โดย PEA ขอให้ผู้ยื่นเร่งดำเนินการจองนัดหมายคิวการมายื่นซองเอกสาร เพื่อรักษาสิทธิลำดับการยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟฟ้า ทั้งนี้ขอให้ ผู้ยื่น โปรดติดตาม ประกาศรายละเอียดขั้นตอน และเงื่อนไขการยื่นเอกสาร ผ่านทางเวปไซต์ PPIM

ภายหลังจากปิดรับยื่นซองเอกสารด้านเทคนิคและด้านราคาแล้ว (ปิดรับในวันที่ 30 เมษายน 2564) กฟภ. จะตรวจสอบเอกสารและแจ้งสิทธิในรายที่เอกสารไม่ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์ ให้มายื่นเอกสารเพิ่มเติม โดยในวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จะแจ้งผลทาง email ให้กับผู้ยื่นรายที่เอกสารไม่ครบถ้วนทราบ และให้ผู้ยื่นนำเอกสารเพิ่มเติมใส่ซองปิดผนึก นำมายื่นที่อาคารคลับเฮ้าส์ กฟภ. สำนักงานใหญ่ ในวันที่ 13,14, 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 – 16.30 น. โดยผู้ยื่นจะเข้าไปจองวันเวลาที่จะเข้ามายื่นเอกสารเพิ่มเติมได้ผ่านทางระบบ PPIM เช่นเดิม โดยระบบจะเปิดให้ผู้ยื่นเข้าเลือกวันเวลาที่จะมายื่นเอกสารเพิ่มเติม ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 8.30 น. จนถึง วันที่ 12 พฤษภาคม 2564 เวลา 23.59 น. โดย กฟภ. ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการคณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและคำเสนอขอขายไฟฟ้าด้านเทคนิคโครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการนำร่อง) ซึ่งมีผู้แทนจาก กฟภ. และหน่วยงานภายนอกร่วมพิจารณา และจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติด้านเทคนิค ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ผ่านทางเวปไซต์ PPIM และมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณา พร้อมเหตุผล ให้กับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาทางด้านเทคนิคทราบต่อไป

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

PEA ใช้มาตรการเหลื่อมเวลา ยื่นซองเอกสารคำเสนอขอขายไฟ ลดความเสี่ยงแพร่เชื้อ ล่าสุด กว่า 250 บริษัท เตรียมยื่นแข่งขันประมูลโรงไฟฟ้าชุมชน

ทั้งนี้ หากผู้ยื่นต้องการอุทธรณ์ผลการพิจารณา สามารถยื่นอุทธรณ์ต่อ กกพ. ได้ภายใน 15 วัน (ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2564) โดย กกพ. จะแจ้งผลการอุทธรณ์ภายในวันที่ 7 กรกฏาคม 2564 และ กกพ. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ ในวันที่ 15 กรกฏาคม 2564 และลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าภายใน 120 วัน นับจากวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ (ภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564)

ข่าว : กองสื่อสารองค์กร ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ข้อมูล : กองส่งเสริมพลังงานทดแทนและ ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก ฝ่ายส่งเสริมพลังงานทดแทนและ อนุรักษ์พลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend