11 พฤษภาคม 2021

หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 5 ธ.ค.63

04 Dec 2020 20:25 น.
อ่าน 579 ครั้ง

หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 5 ธ.ค.63

ประกาศหมายกําหนดการ ในหลวง-พระราชินี เสด็จทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง วันที่ 5 ธันวาคม 2563


เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเผยแพร่ หมายกําหนดการ พระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พุทธศักราช ๒๕๖๓

 

เลขาธิการพระราชวัง รับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าฯ สั่งว่า วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัฐบาลได้ประกาศกําหนดเป็นวันชาติ เป็นวันพ่อแห่งชาติ และเป็นวันหยุดราชการประจําปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติ และประชาชนมาตลอดรัชกาล จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญ พระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร มีรายการดังนี้

 วันเสาร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไปยังพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง


เวลา ๑๗ นาฬิกา เสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการ บูชาพระรัตนตรัย แล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร มหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ พระสงฆ์ ๓๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์จบแล้ว ทรงจุดธูปเทียน เครื่องทรงธรรม พระราชาคณะถวายศีล และถวายพระธรรมเทศนากัณฑ์ ๓ จบแล้ว พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมบูชากัณฑ์เทศน์ แล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญ พระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนา พระสงฆ์สดับปกรณ์ ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ถวายพระพรลา เสด็จพระราชดําเนินไปยังมณฑลพิธีท้องสนามหลวง การแต่งกาย แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี


ผู้เข้าเฝ้าฯ แต่งเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายสูงสุด


การนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สาธุชนเข้าถวายบังคม พระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดร ตั้งแต่เวลา ๘ นาฬิกา ถึงเวลา ๒๑ นาฬิกา


สํานักพระราชวัง วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๓

    หมายกําหนดการพระราชพิธีทรงบําเพ็ญพระราชกุศล 5 ธ.ค.63

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend