“แอปฯเป๋าตัง” ยืนยันตัวตน-รับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ โครงการไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่ 

12 พ.ค. 2564 เวลา 19:00 น.19.2k

อย่าเพิ่งลบ “แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง” ยังใช้กดยืนยันตัวตนและรับสิทธ์เงินเยียวยาโควิด โครงการต่างๆได้ ทั้งเราชนะ-ม33เรารักกัน 

หลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่นั้น ปรากฏว่า แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ยังมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการใช้กดยืนยันตัวตนเพื่อรับสิทธิ์ รับโอนเยียวยา และใช้จ่ายเงินเยียวยาเกือบทุกโครงการ 

ซึ่งมาตรการเยียวยาโควิดรอบใหม่ มีทั้งโครงการใหม่อย่าง “ยิ่งใช้ ยิ่งได้” และโครงการเดิมอย่าง “คนละครึ่ง เฟส 3 , ม.33 เรารักกัน เราชนะ และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

ซึ่งข้อมูลจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า สำหรับประชาชนกลุ่มรับสิทธิ์เยียวยาโควิดผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ได้ถอนการติดตั้ง (Uninstalling) แอปพลิเคชันไปแล้ว สามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับการสนับสนุนเพิ่มเติมในครั้งนี้ ได้จนถึงระยะเวลาสิ้นสุดของโครงการฯ

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยเมื่อวันที่ 11 พ.ค. ที่ผ่านมาถึง ความคืบหน้าของมาตรการเยียวยาโควิดว่า หลังจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบให้สนับสนุนวงเงินสิทธิ์เพิ่มเติมให้แก่ผู้ได้รับสิทธิ์ภายใต้โครงการเราชนะ (โครงการฯ) ที่ไม่เคยขอสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ คนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ รวมเป็นเงิน 2,000 บาท โดยประชาชนจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ตามช่องทางที่เคยได้รับของแต่ละกลุ่มโดยอัตโนมัติ

“แอปฯเป๋าตัง” ยืนยันตัวตน-รับเงินเยียวยาโควิดรอบใหม่ โครงการไหนบ้าง เช็กได้ที่นี่ 

ทั้งนี้ สำหรับประชาชนกลุ่มที่รับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันพฤหัสบดีที่    20 และ 27 พฤษภาคม 2564 และสำหรับประชาชนกลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

และประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษหรือกลุ่มผู้ไม่มีสมาร์ทโฟน จะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 และ 28 พฤษภาคม 2564 โดยวงเงินสิทธิ์ที่ได้รับสนับสนุนเพิ่มเติมดังกล่าวสามารถใช้จ่ายได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

โฆษกกระทรวงการคลังได้ชี้แจงเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าของโครงการฯ ณ วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ดังนี้

1. ประชาชนกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 73,843 ล้านบาท 

2. ประชาชนกลุ่มแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกัน และคนละครึ่ง และประชาชนกลุ่มผู้ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว จำนวน 16.8 ล้านคน และมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 115,724 ล้านบาท 

3. ประชาชนกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว จำนวน 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา จำนวน 15,461 ล้านบาท ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน 32.9 ล้านคน 

คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 205,028 ล้านบาท และมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว จำนวน 25.2 ล้านคน ซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบการร้านธงฟ้าราคาประหยัดพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านค้าคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ 

รวมถึงผู้ประกอบการร้านค้าและผู้ให้บริการที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า 1.3 ล้านกิจการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

แท็กที่เกี่ยวข้อง