22 เมษายน 2021

ยอดจอง "บ้านเคหะสุขประชา "ทะลักเกิน 6,000 คน

05 Apr 2021 11:54 น.
อ่าน 252 ครั้ง

ยอดจอง "บ้านเคหะสุขประชา "ทะลักเกิน 6,000 คน

การเคหะฯ เปิดยอดจองบ้านเคหะสุขประชา ร่มเกล้า-ฉลองกรุงทะลักเกิน 6,000 คนการเคหะแห่งชาติจับสลากผู้มีสิทธิ์แล้ว 4 เม.ย.64


กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดยการเคหะแห่งชาติ จัดพิธีจับสลากผู้มีสิทธิโครงการบ้านเคหะสุขประชา (ร่มเกล้า/ฉลองกรุง) โดยมี นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีจับสลาก เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 ณ อาคารสันทนาการ สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า ภายหลังจากการเคหะแห่งชาติได้เปิดให้ประชาชน  ผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนจองสิทธิโครงการนำร่องบ้านเช่าพร้อมอาชีพภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาจำนวน2 โครงการ คือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า และโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง ระหว่างวันที่ 23 - 30 มีนาคม 2564 ที่ผ่านมา

ปรากฏว่ามีประชาชนให้ความสนใจลงทะเบียนจองสิทธิจำนวน 6,660 ราย และการเคหะแห่งชาติได้พิจารณาคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนในเบื้องต้น ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการพิจารณาจำนวน 6,627 ราย กล่าวคือ โครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 4,285 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียน  จองมากที่สุด ได้แก่   แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 2,444 ราย แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 1,117 ราย แบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 396 ราย และแบบ A  (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 328 ราย ตามลำดับ สำหรับโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุง มีผู้ลงทะเบียนที่ผ่านคุณสมบัติ จำนวน 2,342 ราย แบบบ้านที่ได้รับความนิยมและมีผู้ลงทะเบียนจองมากที่สุดตามลำดับ

ได้แก่ แบบ C (ครอบครัว 2 ห้องนอน) ยอดจอง 1,343 ราย  แบบ B (ครัวเรือนใหม่ 1 ห้องนอน) ยอดจอง 637 ราย แบบ A (ผู้มีสถานะโสด) ยอดจอง 197 ราย และแบบ X (สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการ) ยอดจอง 165 ราย ตามลำดับ

 

 

 

ยอดจอง "บ้านเคหะสุขประชา "ทะลักเกิน 6,000 คนนายทวีพงษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอขอบคุณพี่น้องประชาชนที่ให้ความสนใจจองโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้าและฉลองกรุงกันเป็นจำนวนมาก การเคหะแห่งชาติจึงจำเป็นต้องใช้วิธีจับสลากผู้มีสิทธิในโครงการดังกล่าวทั้งสองโครงการ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินงานทุกขั้นตอนและสามารถตรวจสอบได้ โดยการจับสลากในครั้งนี้ การเคหะแห่งชาติจะจับสลากผู้มีสิทธิในชุดแรกได้เข้าอยู่อาศัยในโครงการบ้านเคหะสุขประชาร่มเกล้า จำนวน 270 ราย

 

 

ยอดจอง "บ้านเคหะสุขประชา "ทะลักเกิน 6,000 คน

 


 

ส่วนโครงการบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงจะจับสลากผู้มีสิทธิจำนวน 288 ราย และมอบสิทธิให้กับกลุ่มเปราะบางที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จำนวน 14 ราย รวมทั้งจะทำการจับสลากผู้มีสิทธิสำรองทั้งสองโครงการไว้ 50 % (ครึ่งหนึ่งของหน่วยก่อสร้าง) มีผลเป็นระยะเวลา 6 เดือน นับถัดจากวันส่งมอบอาคาร ทั้งนี้ หากผู้ได้สิทธิมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขข้อกำหนด หรือสละสิทธิ์ในภายหลัง การเคหะแห่งชาติจะเรียกผู้ที่ขึ้นทะเบียนสำรองตามลำดับถัดไปแทน สำหรับผู้ที่ไม่ได้สิทธิ

ในการจับสลากครั้งนี้ ท่านยังมีสิทธิเป็นลูกค้าของการเคหะแห่งชาติภายใต้โครงการบ้านเคหะสุขประชาทุกคน ซึ่งการเคหะแห่งชาติอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชาเพิ่มเติมจากคณะรัฐมนตรี เมื่อการเคหะแห่งชาติเปิดให้จองสิทธิในโครงการใหม่ก็ถือว่าผู้ที่ลงทะเบียนไว้แล้วมีสิทธิเลือกโครงการใหม่ตามที่ต้องการก่อนเปิดจองสิทธิเพิ่ม เพราะเป้าหมายของการเคหะแห่งชาติจะต้องจัดสร้างโครงการบ้านเคหะสุขประชาปีละ 20,000 หน่วย เป็นระยะเวลา 5 ปี จนครบ 100,000 หน่วย

ยอดจอง "บ้านเคหะสุขประชา "ทะลักเกิน 6,000 คน

 

 

                                                       

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend