องค์การต้านโกง ขอบคุณสภาไม่รับร่างแก้รธน.เลิกโทษ ส.ส.-ส.ว.ก้าวก่ายแปรงบแผ่นดิน

25 มิ.ย. 2564 เวลา 6:00 น.80

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอบคุณสมาชิกรัฐสภาไม่รับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ กรณียกเลิกโทษ "ส.ส.-ส.ว." ก้าวก่ายแปรญัตติงบประมาณ พร้อมประกาศยกเลิกเสวนาออนไลน์เย็นนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โพสเฟซบุ๊กส่วนตัว หลังจากที่เมื่อวานนี้ในการประชุมร่วมรัฐสภาเกี่ยวกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นได้มีมติรับหลักการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ..) พุทธศักราช …. (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 83 และมาตรา 91) ที่พรรคประชาธิปัตย์เป็นผู้เสนอเพียงฉบับเดียวจากทั้งหมด 13 ฉบับ โดยมีใจความระบุว่า

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชันฯ ขอขอบคุณ ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาล - ฝ่ายค้าน และส.ว.รวมถึงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการผลักดันและออกเสียงคัดค้านการพิจารณาร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 23 - 24 มิ.ย.64 ที่ผ่านมา

ทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 144 และ 185 ในเรื่องการยกเลิกบทลงโทษ ส.ส. และ ส.ว. ที่ก้าวก่ายการแปรญัตติงบประมาณและการให้ ส.ส. - ส.ว.เข้าไปแทรกแซงการทำงานข้าราชการได้ ซึ่งถือเป็นการลดกลไกการปราบทุจริตนั้น ไม่ผ่านความเห็นชอบ

นอกจากนี้ทางองค์กรฯได้แจ้งขอยกเลิกการจัดเสวนาออนไลน์เรื่อง “คัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ที่เปิดทางให้เกิดการคดโกงงบประมาณของประเทศ” ซึ่งเดิมจะจัดขึ้นในวันนี้ เวลา 19:30 น.ด้วย

 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

แท็กที่เกี่ยวข้อง