ดร.พิสิฐ ติงจัดสรรงบลงแบงก์รัฐ ไม่คำนึงถึงการฟื้นฟู ศก.ยุคโควิด

16 มิ.ย. 2564 เวลา 2:02 น.134

ดร.พิสิฐ ชี้จัดสรรงบประมาณลง"ธนาคารของรัฐ" ยังไม่คำนึงถึงประสิทธิผลในการฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในยุค"โควิด"

วันที่ 16 มิ.ย.2564  ในการประชุมของคณะกรรมาธิการ (กมธ.)วิสามัญพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 15 มิถุนายน  2564 ภายหลังจากการประชุมร่วมกับธนาคารของรัฐทั้ง 6  แห่ง ดร. พิสิฐ ลี้อาธรรม ในฐานะรองประธานกรรมาธิการได้ชี้ให้เห็นว่า การจัดสรรงบประมาณ 2565 ท่ามกลางวิกฤติเศรษฐกิจโควิด ยังไม่ได้คำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ในการก่อให้เกิดการกระตุ้นธุรกรรมเศรษฐกิจจากธนาคารต่างๆ ของรัฐ

 

 

ดร.พิสิฐ ติงจัดสรรงบลงแบงก์รัฐ ไม่คำนึงถึงการฟื้นฟู ศก.ยุคโควิด

 

จากตัวเลขที่สรุปในตาราง พบว่าธนาคารที่มีกำลังมาก คือทุนและสินทรัพย์มากซึ่งน่าจะมีความสามารถในการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มาก กลับได้งบประมาณน้อย แต่ธนาคารของรัฐที่มีทุนน้อยและงบดุลน้อยกลับได้รับงบประมาณมากกว่า  อย่างเช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ที่สามารถจะช่วยภาคอสังหาริมทรัพย์ อีกทั้งมีความเชื่อมโยงกับการผลิตและการจ้างงานมาก กลับได้งบประมาณน้อย เป็นต้น ยกเว้น ธนาคารเพื่อการเกษตรฯ (ธกส.) ซึ่งเป็นธนาคารที่มีนโยบายช่วยเกษตรกรโดยตรง ดังนั้น ดร.พิสิฐ จึงขอขอฝากเป็นประเด็นให้สำนักงบประมาณได้นำไปประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในโอกาสต่อไป

แท็กที่เกี่ยวข้อง