กกต.เผยมีร้องเรียนทุจริต“เลือกตั้งเทศบาล” พุ่ง 392 เรื่อง

31 มี.ค. 2564 เวลา 8:42 น.2.0k

กกต.เผยร้องทุจริต “เลือกตั้งเทศบาล”  392 เรื่อง เลือกตั้งเทศบาลตำบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง เทศบาลนคร 24 เรื่อง กรณีหลอกลวง จูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยม นำโด่ง  130 เรื่อง

วันนี้ (31 มี.ค.64) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่ข้อมูลการคัดค้านและสำนวนการเลือกตั้งเทศบาล ว่า ขณะนี้มีทั้งสิ้น 392 เรื่อง เป็นการร้องเลือกตั้งเทศบาลตำบล 267 เรื่อง เทศบาลเมือง 101 เรื่อง และเทศบาลนคร 24 เรื่อง  

โดยฐานความผิดที่มีการร้องเรียนมากที่สุด  3 ลำดับแรกได้แก่ หลอกลวง บังคับ ขู่เข็ญ ใช้อิทธิพลคุกคาม ใส่ร้ายด้วยความเท็จ หรือจูงใจให้เข้าใจผิดในคะแนนนิยมของผู้สมัครใด 130 เรื่อง

 

ความผิดจัดทำ ให้ เสนอให้ สัญญาว่าจะให้ หรือจัดเตรียมเพื่อจะให้ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้แก่ผู้ใด 102 เรื่อง

และ ความผิดให้ เสนอให้ หรือสัญญาว่าจะให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อมแก่ชุมชน สมาคม มูลนิธิ วัด หรือ ศาสนสถานอื่น สถานศึกษา สถานสงเคราะห์ หรือสถาบันอื่นใด 43 เรื่อง

แท็กที่เกี่ยวข้อง