23 เมษายน 2021

ศาลเบรกประมูลสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-บันไดม้า 

25 Feb 2021 19:02 น.
อ่าน 378 ครั้ง

ศาลเบรกประมูลสร้างรถไฟความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-บันไดม้า 

ศาลปค.กลางเบรกประมูลโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าความเร็วสูงช่วงแก่งคอย-กลางดง และช่วงปางอโศก-บันไดม้า เป็นการชั่วคราว สงสัยคำสั่งคกก.พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนกรมบัญชีกลาง ที่ให้บริษัท บีพีเอ็นพี ชนะประมูล ไม่ชอบด้วยก.ม. 


วันนี้( 25 ก.พ.) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งให้ทุเลาการบังคับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย-จีน สัญญา 3-1 งานโยธาสำหรับช่วงแก่งคอย–กลางดง และช่วงปางอโศก–บันไดม้า โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร–หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพฯ–นครราชสีมา) ไว้เป็นการชั่วคราวจนกว่าศาลจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเป็นอย่างอื่น  

ตามที่บริษัท ไชน่า เรลเวย์ นัมเบอร์เทน เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ปจำกัด  ได้ยื่นฟ้องการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.)  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง  ร่วมกันกระทำเปลี่ยนผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างรถไฟไทย–จีน สัญญา 3-1 ฯ โดยให้บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ชนะการประมูลไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต่อศาลปกครองกลาง โดยขอให้ศาลมีคำสั่งทุเลาการบังคับตามคำสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง 



ศาลให้เหตุผลว่า แม้จะรับฟังได้ว่า บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด เป็นกิจการร่วมค้าที่ได้จดทะบียนนิติบุคคลใหม่ แต่ในการเสนอราคาตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ ได้กำหนดให้ผู้อื่นต้องเสนอในนาม "กิจการร่วมค้า"  ซึ่งบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด กรอกข้อมูลในระบบการเสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาในนาม "บริษัท" ไม่ได้กรอกข้อมูลในนาม"กิจการร่วมค้า" จึงไม่เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ 

ดังนั้น บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด จึงไม่สามารถนำผลงานก่อสร้างของผู้ถือหุ้นคนใดคนหนึ่งในบริษัทจำกัด มาเสนอเป็นผลงานของตนเองได้ การที่บริษัท บีพีเอ็นพี จำกัด ได้ยื่นข้อเสนอโดยใช้ผลงานก่อสร้างของบริษัท บีนำ พูรี่ เอสดิเอ็น บีเอสดี จำกัด ซึ่งหนังสือรับรองจากหน่วยงานเจ้าของโครงการ คือ PRASARANA MALAYSIA BERHD โดยรับรองว่า บริษัท บีนำ พูรี่ เอสดิเอ็น บีเอสดี จำกัด เป็นผู้รับจ้างช่วงของกิจการร่วมค้า BPHB - TIM SEKATA JV. ผู้รับจ้างหลัก  

โดยไม่ได้ระบุมูลค่าผลงาน แต่มีเพียงเอกสารหลักฐานสัญญาจ้างระหว่างผู้รับจ้างหลักกับผู้รับจ้างช่วงเท่านั้นจึงไม่เป็นไปตามประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ฯ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลาง มีคำวินิจฉัยอุทธรณ์ว่าอุทธรณ์ของบริษัท บีพีเอ็นพี จำกัดฟังขึ้นจึงมีปัญหาเกี่ยวกับความชอบด้วย กฎหมาย ด้วยเหตุนี้ คำวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน กรมบัญชีกลางในชั้นนี้จึงน่าจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย 


นอกจากนี้โครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพียงบางช่วงเส้นทางเท่านั้น รฟท. ยังคงดำเนินการประกาศ และเอกสารประกวตราคาอิเล็กทรอนิกส์ฯ ในการพัฒนาระบบรถไฟความร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงทพมหานคร-หนองคาย ในช่วงงานสัญญาอื่นๆ เพื่อเชิญชวนบุคคลที่สนใจเข้าประกวดราคาอยู่ 

กรณีนี้จึงเห็นว่า ยังไม่ส่งผลกระทบค่อการดำเนินงานของ รฟท.ในส่วนงานอื่น ๆ และไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของ รฟท. เนื่องจากยังมิได้เปิดให้บริการแก่ประชาชนใช้สัญจรขนส่งสินค้าเส้นทางรถไฟสายดังกล่าวที่อาจส่ผลต่อการบริการสาธารณะของ รฟท. ดังนั้น จึงเห็นว่า การทุเลาบังคับคดีในครั้งนี้ ไม่เป็นอุปสรรคแก่การบริหารงานของรัฐ และไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการสาธารณะของ รฟท.

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend