เคาะสสร. 200 คนเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ

28 ม.ค. 2564 เวลา 7:08 น. 1.2k

กมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้มี สสร. 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วประเทศ

วันที่ 28 ม.ค.64 นายดิเรกฤทธิ์ เจนครองธรรม โฆษกคณะกรรมาธิการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม แถลงผลการประชุม ว่า วันนี้ได้มีการพิจารณาเกี่ยวกับประเด็นการได้มาของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (สสร.) คุณสมบัติ กรอบการทำงาน ระยะเวลา และขอบเขตรายละเอียดของการทำงานของ สสร.

 

ทั้งนี้ กรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ ได้มีมติให้ สสร.มีจำนวน 200 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทั่วประเทศ โดยใช้เขตจังหวัดเป็นเขตเลือกตั้ง ซึ่งต่างไปจากร่างหลักที่ผ่านความเห็นชอบที่ผ่านรัฐสภามา คือ ร่างของรัฐบาล ที่กำหนดให้มี สสร. 200 คน โดย 150 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรง และอีก 50 คน มาจากการสรรหาจากกลุ่มต่าง ๆ

 

 

 

อย่างไรก็ตาม โฆษกกรรมาธิการฯ ยืนยันว่า ทางกรรมาธิการฯ จะเร่งรัดในการพิจารณาเพื่อให้เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด โดยวันที่ 5 ก.พ. 2564 จะเชิญ ส.ส. และ ส.ว. ที่ขอแปรญัติเอาไว้มาให้ความเห็นกับคณะกรรมาธิการฯ