svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม thansettakij

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
thansettakij

 “บิ๊กโจ๊ก”จ๋อย! ศาลปกครองไม่รับฟ้องนายกฯ ปมสั่งโอนย้าย

24 พฤศจิกายน 2563

ศาลปค.ไม่รับคำฟ้อง "บิ๊กโจ๊ก" ยื่นฟ้องนายกฯ กรณีย้ายนั่งตบยุงสำนักนายกฯ เหตุยื่นฟ้องเร็วไปยังไม่ใช่ผู้เดือดร้อนเสียหาย

 

วันนี้ (24พ.ย.63) ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา และให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ยื่นฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี  กรณีฟ้องว่า หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีคำสั่งโอนย้าย พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ จากตำแหน่งผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และนายกรัฐมนตรี ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไม่ได้พิจารณาดำเนินการสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม


เนื่องจากศาลฯ เห็นว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ มีหนังสือลงวันที่ 20 ส.ค. 63 ถึงนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ขอให้พิจารณาและมีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กลับไปปฏิบัติหน้าที่ราชการในสังกัดเดิม คือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งนายกรัฐมนตรี ปลัด สํานักนายกรัฐมนตรี ต้องพิจารณาหนังสือของพล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 18 พ.ย 63 หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ยังไม่ทราบผลการพิจารณาจึงจะถือได้ว่า เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหายจากนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 

 

 

ดังนั้น เมื่อนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ยังไม่ได้มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ทราบ และหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ยังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการพิจารณาของนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 


หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือ ยังไม่พ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่นายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ได้รับหนังสือของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์  การที่ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ยื่นฟ้องต่อศาลฯ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.63 จึงไม่อาจถือได้ว่า พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย จึงยังไม่มีสิทธิฟ้องนายกรัฐมนตรี และปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีต่อศาล ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องของ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ ไว้พิจารณาได้