4 มีนาคม 2021

ครม.อนุมัติ 3 ร่างกฎกระทรวงจัดระเบียบแพทย์แผนไทย

20 Jun 2017 19:01 น.
อ่าน 142 ครั้ง

ครม.อนุมัติ 3 ร่างกฎกระทรวงจัดระเบียบแพทย์แผนไทย

ครม.อนุมัติร่างกฎกระทรวง 3 ฉบับของสาธารณสุข เพิ่มประสิทธิภาพสถานพยาบาลการแพทย์แผนไทย

thai13066001-503x2951. ร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะของสถานพยาบาลและลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....มีสาระสำคัญเป็นการจำแนกลักษณะของสถานพยาบาล และลักษณะการให้บริการของสถานพยาบาล ประเภทคลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย รวมทั้งกำหนดให้มีหน่วยบริการและระบบสนับสนุนการให้บริการของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย

2. ร่างกฎกระทรวงกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล (ฉบับที่...) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดชนิดและจำนวนเครื่องมือ เครื่องใช้ ยาและเวชภัณฑ์ หรือยานพาหนะที่จำเป็นประจำสถานพยาบาล ให้ครอบคลุมถึงคลินิกการแพทย์แผนไทย คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และโรงพยาบาลเฉพาะประเภทผู้ป่วย และ

3. ร่างกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีสาระสำคัญเป็นการแก้ไขการกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล โดยกำหนดให้มีวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และปรับปรุงการกำหนดวิชาชีพ จำนวนผู้ประกอบวิชาชีพและสัดส่วนของผู้ประกอบวิชาชีพต่อจำนวนเตียงที่เพิ่มขึ้นในโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย ตามตารางท้ายกฎกระทรวงกำหนดวิชาชีพและจำนวนผู้ประกอบวิชาชีพในสถานพยาบาล พ.ศ. 2558 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้มีในส่วนของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยประยุกต์ด้วย เพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาวการณ์ในปัจจุบันและสอดคล้องกัน

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend