4 มีนาคม 2021

สปท.เห็นชอบปฏิรูประบบงานอาสาสมัครภาครัฐ

20 Jun 2017 17:19 น.
อ่าน 92 ครั้ง

สปท.เห็นชอบปฏิรูประบบงานอาสาสมัครภาครัฐ

 

สปท.มีมติ 144 เสียง เห็นชอบรายงาน “การพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ” มุ่งบูรณาการการทำงานร่วมกันภายในพื้นที่ หวังเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) มีมติเห็นชอบรายงานเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐ : การปฏิรูประบบงานอาสาสมัครในภาครัฐ” ของคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ด้วยคะแนนเสียง 144 เสียง ไม่เห็นด้วย 11 เสียง และงดออกเสียง 11 เสียง จากผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 166 คน

สภาสำหรับการพัฒนารูปแบบการดำเนินภารกิจภาครัฐด้วยการปฏิรูประบบงานอาสาสมัครถือเป็นแนวทางหนึ่งที่จะมีส่วนช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานภาครัฐให้เกิดความคล่องตัวในระดับพื้นที่ เนื่องจากระบบงานอาสาสมัครเป็นกลไกเชิงพื้นที่ในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยรายงานฉบับนี้ได้มุ่งเน้นพัฒนากลไกกลางระบบงานอาสาสมัคร ซึ่งเป็นบุคคลที่อาสาช่วยปฏิบัติงานของส่วนราชการต่างๆ ตามภารกิจที่ภาครัฐมอบหมายให้มีความชัดเจนและเข้มแข็ง อาทิ จัดระบบฐานข้อมูลกลางของอาสาสมัครทั่วประเทศ,สร้างระบบการบูรณาการการทำงานร่วมกันของอาสาสมัครในระดับพื้นที่, พัฒนาองค์ความรู้ของอาสาสมัคร และสร้างระบบค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ที่สมเหตุสมผลและเป็นธรรม ด้วยการจัดตั้ง "คณะกรรมการกลางการกำหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์" ในกรมบัญชีกลาง เพื่อทำหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ที่มีผลบังคับใช้กับอาสาสมัครทุกประเภท เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในภาพรวม ทั้งนี้เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานภาครัฐให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น

 

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend