ร.พ.นครพิงค์ ลุยฉีดวัคซีน ช่วง21-27 มิ.ย.นี้

19 มิ.ย. 2564 เวลา 4:23 น.228

ร.พ.นครพิงค์ เดินหน้าเร่งฉีดวัคซีน ช่วง21-27 มิ.ย.นี้ ที่จองผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น

โรงพยาบาลนครพิงค์ แผนการจัดสรรวัคซีน ในช่วงวันที่ 21-27 มิถุนายน 2564 (เฉพาะผู้ที่จองคิวฉีดที่ ร.พ.นครพิงค์ ผ่านระบบหมอพร้อมเท่านั้น)

     1.ผู้ที่มีคิวในหมอพร้อมวันที่ 21-27 มิ.ย. 2564 ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ท่านจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกา ให้ท่านมาฉีดวัคซีนได้ตามวัน เวลา ในใบนัด ที่จุดฉีด ร.พ.นครพิงค์

     2.ผู้ที่มีคิวในหมอพร้อม วันที่ 14-20 มิ.ย. 2564 ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ที่ได้แสดงความจำนงรอรับวัคซีนแอสตราเซเนกาไว้ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ขอให้ท่านมาฉีดวัคซีนได้ที่ร.พ.นครพิงค์ ในช่วงวันที่ 25-27 มิ.ย. เวลา 8.00-15.00 น.    

3. ผู้ที่มีคิวในหมอพร้อม แต่อายุน้อยกว่า 60 ปี ท่านจะได้รับวัคซีนซิโนแวค หากท่านไม่ต้องการรับซิโนแวค ให้ท่านรอการจัดสรรวัคซีนแอสตราในรอบถัดไป โดยทาง ร.พ.จะแจ้งวันนัดให้ท่านทราบทาง sms และเพจของ ร.พ.นครพิงค์

      เนื่องจากการจัดสรรวัคซีนในรอบนี้จ.เชียงใหม่ได้รับวัคซีนมาจำนวนจำกัด ผู้ที่มีรายชื่อในเว็บกำแปงเวียงที่เลือกวัคซีนแอสตราเซเนกาจะยังไม่ได้รับจัดสรรในรอบนี้ ขอให้รอการจัดสรรในรอบถัดๆไป

     ในระหว่างวันที่ 21-27 มิ.ย. ร.พ.นครพิงค์ จะให้บริการฉีดวัคซีนเฉพาะจุดฉีด ร.พ.นครพิงค์เท่านั้น ส่วนจุดฉีดที่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จะไม่เปิดให้บริการในสัปดาห์นี้

แท็กที่เกี่ยวข้อง