ปิดเทคนิคเชียงใหม่3วัน

19 มิ.ย. 2564 เวลา 4:05 น.306

 ปิดเทคนิคเชียงใหม่3วัน  19-21 มิ.ย. หลังพบนักเรียนเสี่ยงโควิดนับสิบ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ประกาศปิดสถานศึกษาในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2564 นาย วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ลงนามในประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 เรื่องปิดสถานศึกษา ด้วยวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ พบว่ามีนักเรียนนักศึกษา จำนวนหนึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วิทยาลัยฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยในสุขภาพของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดดังกล่าว จึงขอปิดสถานศึกษา งดการเรียนการสอน งดการจัดกิจกรรมหรือการใช้อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2564

 

 

ปิดเทคนิคเชียงใหม่3วัน

แท็กที่เกี่ยวข้อง