22 เมษายน 2021

ไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนวันที่ 10-13 เม.ย.

08 Apr 2021 01:00 น.
อ่าน 9,723 ครั้ง

ไทยตอนบนเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนวันที่ 10-13 เม.ย.

กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศวันนี้ -13 เม.ย.ไทยตอนบนอากาศร้อน มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง พร้อมเตรียมรับมือพายุฤดูร้อนวันที่ 10-13 เม.ย.


กรมอุตุนิยมวิทยา เผยสภาพอากาศวันนี้ - 13 เมษายน 2564 โดยพยากรณ์อากาศวันนี้ - 9 เมษายน 2564 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอุณหภูมิสูงขึ้น กับมีอากาศร้อน ประกอบกับมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางพื้นที่


สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้บริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น 


ส่วนในช่วงวันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่บริเวณประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน 


ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีพายุฝนฟ้าคะนอง และมีลมกระโชกแรง สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งข้อควรระวัง 


ข้อควรระวัง ในช่วงวันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองที่จะเกิดขึ้น โดยหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้ง ใต้ต้นไม้ใหญ่ ป้ายโฆษณาและสิ่งปลูกสร้างที่ไม่แข็งแรง สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรไว้ด้วย
 

กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศวันนี้ -13 เม.ย.64โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ได้พยากรณ์อากาศวันนี้ - 13 เมษายน 2564 โดยแบ่งเป็นรายภาค ซึ่ง"ฐานเศรษฐกิจ"ได้รวบรวมมานำเสนอดังต่อไปนี้ 

 

ภาคเหนือ
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
 • อุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันตกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 

 • อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
 • ลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ส่วนมากทางตอนล่างของภาค
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64

 • อากาศร้อน 
 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 30-40 ของพื้นที่ 
 • มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

ภาคกลาง
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 

 • อากาศร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 

 • อากาศร้อน โดยมีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
 • มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

ภาคตะวันออก    
วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64

 • อากาศร้อน 
 • มีพายุฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ ตลอดช่วง 
 • ลมกระโชกแรงบางแห่งในช่วง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก)    
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม. 
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก)    
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 30-40 ของพื้นที่

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 

 • มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียส 
 • อุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออก ความเร็ว 15-30 กม./ชม.
 • ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
วันที่ 8 - 9 เม.ย. 64

 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 20-30 ของพื้นที่
 • ลมใต้ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

วันที่ 10 - 13 เม.ย. 64 

 • อากาศร้อน 
 • มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ 40-60 ของพื้นที่ 
 • มีลมกระโชกแรงบางแห่ง
 • อุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียส
 • อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส
 • ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.
Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend