“เราชนะ" เผย ยอดผู้ใช้สิทธิ์ทะลุ 32.4 ล้านคน

29 มี.ค. 2564 เวลา 20:25 น.159

"เราชนะ" กลุ่มเปราะบาง ขยายเวลารับลงทะเบียนเคลื่อนที่ ถึง 9 เม.ย. ขณะที่ประชาชนแห่ใช้สิทธิ์โครงการเราชนะ ทะลุ 32.4 ล้านคน ยอดใช้จ่ายกว่า 1.78 แสนล้านบาท

ผู้สื่อข่าวรายงาน ความคืบหน้าโครงการเราชนะล่าสุด (29 มีนาคม 2564) มีจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์แล้วกว่า 32,400,000 คน โดยแบ่งออกเป็น 1.กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวนกว่า 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 68,407 ล้านบาท

2.กลุ่มผู้ใช้แอปฯ เป๋าตัง ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และ กลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว กว่า 16.7 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์ตั้งแต่วันที่ 18 ก.พ. 64 เป็นต้นมา มียอดใช้จ่ายรวม 100,110 ล้านบาท

3.กลุ่มที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติแล้ว 2 ล้านคน มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 5 มี.ค. 64 เป็นต้นมา จำนวน 10,216 ล้านบาท

โดยมีการจับจ่ายใช้สอยผ่านผู้ประกอบการ/ร้านค้าและบริการที่เข้าร่วมโครงการฯ มากกว่า 1,200,000 กิจการ มีมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 178,733 ล้านบาท แบ่งเป็น

-ร้านอาหารและเครื่องดื่ม   33,433 ล้านบาท

-ร้านธงฟ้า                      62,953  ล้านบาท

-ร้านโอท็อป (OTOP)          7,406    ล้านบาท

-ร้านค้าทั่วไปและอื่น ๆ       71,530  ล้านบาท 

-ร้านค้าบริการ                    3,300  ล้านบาท 

-ขนส่งสาธารณะ                    111   ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี กระทรวงการคลังได้ขยายเวลาการเปิดรับลงทะเบียนเป็นครั้งที่ 3 เฉพาะสำหรับกลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง (ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ทุพพลภาพ ผู้ป่วยติดเตียง) ที่ไม่สามารถเดินทางออกจากที่พักอาศัยได้และจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ จากเดิมสิ้นสุดในวันที่ 26 มี.ค. 64 เป็นวันที่ 9 เม.ย. 64

 

“เราชนะ" เผย ยอดผู้ใช้สิทธิ์ทะลุ 32.4 ล้านคน

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง 

เช็กด่วน ลงทะเบียน"เราชนะ" 5 ขั้นตอน ผ่าน www.เราชนะ.com

"เราชนะ"กลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟนเงินเข้าวันไหนบ้าง

"เราชนะ"ประกาศผลการทบทวนสิทธิ์รอบแรกแล้ววันนี้

"เราชนะ" ขยายเวลาเปิดรับลงทะเบียนกลุ่มไม่มีสมาร์ทโฟน ถึง 26 มี.ค.64

เปิดไทม์ไลน์ ประกาศผล ทบทวนสิทธิ์ “เราชนะ”

แท็กที่เกี่ยวข้อง