6 มีนาคม 2021

เตรียมหนาวระลอกใหม่ หลายภาคอุณหภูมิลด 4 - 6 องศา

17 Jan 2021 18:20 น.
อ่าน 3,406 ครั้ง

เตรียมหนาวระลอกใหม่ หลายภาคอุณหภูมิลด 4 - 6 องศา

พบกับความหนาวระลอกใหม่ "กรมอุตุนิยมวิทยา" พยากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า เผย ความกดอากาศสูงจากจีนปกคลุมประเทศไทยตอนบน อุณหภูมิลด 4 - 6 องศา ตั้งแต่วันนี้ถึง 20 ม.ค.


คำเตือน อย่าเพิ่งเก็บเสื้อกันหนาวเข้าตู้ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์อากาศ ระหว่างวันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรง โดยอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร ก่อนที่จะอ่อนกำลังลงทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสกับมีหมอกในตอนเช้า ในช่วงของวันที่ 21 - 23 ม.ค. 64

 

ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังอ่อน สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณที่อาศัยอยู่ตามบริเวณชายฝั่งระมัดระวังอันตรายจากคลื่นที่ซัดเข้าหาฝั่ง และชาวเรือบริเวณอ่าวไทยขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวัง และเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่ 21 – 23 ม.ค. 64 นี้ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระมัดระวังในการสัญจรผ่านบริเวณที่มีหมอกหนาไว้ด้วย

 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 16-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม.

 

ภาคเหนือ

วันที่ 18 - 21 ม.ค. 64

อากาศเย็นถึงหนาว

อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 10-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และน้ำค้างแข็งบางแห่ง

อุณหภูมิต่ำสุด 3-10 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-25 กม./ชม.

 

วันที่ 22-23 ม.ค. 64

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส

 อุณหภูมิสูงสุด 25-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด

อุณหภูมิต่ำสุด 5-12 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64

อากาศหนาวถึงหนาวจัด กับมีลมแรง

อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 7-15 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 23-26 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด และ อุณหภูมิต่ำสุด 4-11 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

 

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64

อากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 24-30 องศาเซลเซียส

บริเวณยอดภูมีอากาศหนาว

อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.

 

ภาคกลาง

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีลมแรง

อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 15-18 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม.

 

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กม./ชม.ภาคตะวันออก

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีลมแรง

อุณหภูมิจะลดลง 3-5 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 15-20 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 28-31 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

 

วันที่ 21 – 23 ม.ค. 64

อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า และมีหมอกหนาในบางพื้นที่

อุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร


ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

วันที่ 17 - 20 ม.ค. 64 

ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมา: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไป: ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 20-40 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตร

ส่วนในวันที่ 21-23 ม.ค. 64 ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส

 

 

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) มีฝนร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง

ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กม./ชม.

ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

"อากาศหนาว"ระลอกใหม่มาแล้ว "กรมอุตุนิยมวิทยา"ชี้อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศา

หนาวระลอกใหม่ พยากรณ์อากาศ "อุณหภูมิ"ลดวันไหนเช็กเลย

หนาวนี้จะมีถึงวันไหน"กรมอุตุฯ"จะมา"พยากรณ์อากาศ"ให้รู้กัน

พยากรณ์อากาศหนาวปากสั่นถึงวันไหน "ศูนย์เตือนภัย" มีคำตอบ

"พยากรณ์อากาศ" 17 - 20 ม.ค. เหนือ -อีสานหนาวปากสั่น-อุณหภูมิลด

Ads E-Book

ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @thansettakij

Add Line Friend